btbilgi

Türkiye’de ilk teknoloji odaklı düşünce merkezi ‘ThinkTech’ markasıyla faaliyete başladı. STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. tarafından kurulan ThinkTech, Türkiye’nin gelecek vizyonuna uygulanabilir, düşünsel ve pratik katkılar sunması için kurulmuş. Merkez başta savunma-güvenlik ve mühendislik-teknoloji olmak üzere havacılık, enerji, ulaştırma, eğitim ve sağlık alanlarında objektif ve yapıcı bir yaklaşımla teknoloji odaklı analizler ile özgün çözümler geliştirecek ve veri işleme yeteneğiyle raporlar yayımlayacak.

ThinkTech düşünce merkezi geliştireceği öngörüler ve stratejik çözümler için akademisyenler, vakıflar, üniversiteler, yüksek teknoloji üreten firmalar, kamu kurumları ve karar vericilerle işbirliği içerisinde olacak. Bunların yanı sıra paneller ve toplantılarla profesyonel network faaliyetleri de yürütecek olan merkezin ilk etkinliği, ‘Geleceğin Harekât Ortamının Savunma Sistemleri ve Teknolojileri’ paneli oldu.

Panelde Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir Türkiye’nin hem bölgesel hem de küresel ölçekte savunma sanayi alanında önemli bir güç olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: ”Askeri kabiliyetlerin, savunma teknolojilerinin ve ülke güvenliğine dair stratejilerin gelişimi, teknoloji ile doğrudan bağlantılıdır. Stratejik, ekonomik ve teknolojik öngörü yetisi birlikte kullanıldığı zaman ancak modern ihtiyaçlara yanıt verebilen bir savunma kapasitesinin inşası mümkün olur. Bu anlamda STM ThinkTech ile Türkiye’nin savunma gücüne ve ülke güvenliğine önemli bir katkı sunacaktır.”

Panelde açılış konuşmasını gerçekleştiren STM Genel Müdürü Davut Yılmaz, “STM, sahip olduğu danışmanlık tecrübesini, bilgi birikimini, büyük veri analiz ve işleme yeteneğini, teknolojik alt yapısını ve insan kaynağı gücünü ThinkTech ile teknoloji tabanlı öngörülere çevirecek. Oluşturulacak öngörü ve senaryolar ise bölgesel ve küresel anlamda Türkiye’nin gelecek vizyonuna hizmet edecek. ThinkTech ile savunma sanayi ve teknoloji alanında danışmanlık faaliyetlerimizi farklı bir boyuta taşıyacağız. Türkiye’nin ilk teknoloji odaklı bu düşünce merkezimiz ile stratejik karar vericilerin bilgi ihtiyacını sürdürülebilir bir şekilde amaca yönelik olarak karşılamayı hedefliyoruz” dedi.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.