btbilgi

İnsanlığın çevre üzerine olumsuz etkileri sayısız bilimsel araştırma ile ortaya konulmuş durumda. Ama insanların büyük kısmı hala bu durumu görmezden gelmeye devam etmekte. Başımıza gelebilecekleri bir kere daha anlatabilmek için 184 ülkeden 15’den fazla biliminsanı biraraya gelerek ortak bir rapora imza atmış durumda. Bu rapor 1992’de yayımlanmış “World Scientists’ Warning to Humanity” (Dünya Biliminsanlarının İnsanlığa Uyarısı) isimli önemli raporun devamı niteliğinde.

‘BioScience’ jurnalinin 13 Kasım tarihli sayısında yayımlanan “World Scientists’ Warning to Humanity: A Second Notice” (Dünya Biliminsanlarının İnsanlığa Uyarısı: İkinci Hatırlatma) isimli rapor, insanlığın şu anda yürümekte olduğu bilinçsiz yolun ne kadar tehlikeli olabileceğini duyurmaya çalışıyor. Rapor 25 sene önceki ilk uyarıdan sonra neler olup bittiği ve çevre koruma konusunda nereye geldiğimizi göstermekte.

Yeni uyarı raporuna bakılırsa durum pek de parlak değil. Son 25 yılda yapılan araştırmalardan elde edilen istatistikler durumu tüm çıplaklığı ile ortaya koyuyor. Kişi başına düşen temiz su miktarı yüzde 26 azalmış durumda. Yaklaşık 122 milyar hektarlık orman arazisi yokedilmiş. Dünya üzerindeki tüm hayvanlar dahil genel nüfus yüzde 29 oranında düşmüş. İnsan nüfusu ise tam tersi şekilde yüzde 35 artmış. Biliminsanları eğer doğayı yoketmeye bu şekilde devam edecek olursak, dünya üzerindeki canlıların yüzde 50-75 arasında bir miktarının yokolacağını belirtiyorlar.

15 bin biliminsanından dünya halklarına toplu çevre uyarısı

Rapora göre bu durum tüm dünya üzerinde ortak bir efor ve kararlılık olmadan önlenebilecek bir durum değil. Yani kalıcı ve gerçekleşme ihtimali çok yüksek bir senaryo. Buna karşı alınabilecek önlem önerilerinin arasında karada ve denizdeki canlıların korunması için daha sıkı düzenlemeler, yasak avlanmaya karşı sert cezalar, aile planlanması konusunda daha fazla eğitim, hayvan bazlı beslenmeden bitki bazlı beslenmeye ağırlık verme ve temiz, yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması konusunda acilen alınması gereken kararlar bulunuyor.

Ayrıca biliminsanlarının sundukları veriler, çevreyi koruma yönündeki bakış açıları ile genel toplumların algıları arasında dev bir uçurum olduğundan da bahsedilmekte. Toplumların çevre araştırmalarının sonuçlarından daha iyi haberdar edilmeleri ve olumlu çözümlere yol açabilecek tartışmaların daha fazla olması yönünde dilekler de raporda aktarılmakta.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.