btbilgi

4,5G servisleri iyice yerine otururken, tüm ülkelerde operatörler bir sonraki standart olan 5G’ye hazırlıklarını son hızla sürdürüyorlar. Ericsson’un yürüttüğü “2017 5G Hazırlıkları Anketi” (5G Readiness Survey 2017) herkesin bu konuda ne durumda olduğunu ortaya koyan bir çalışma. 2017 sonbaharında ayında yapılan araştırma, 5G servisleri üzerinde çalıştığını açıklayan küresel 37 operatörden 50 yönetici ile görüşülerek gerçekleştirilmiş.

Araştırma sonuçlarına göre hazırlıklar gayet iyi gidiyor. Ankete katılan operatörlerin yüzde 78’i 5G denemelerine devam etmekte. Katılımcıların üçte biri (yüzde 28) de 2018 yılında 5G şebekesini aktif edeceklerini belirtiyor. 5G servisleri operatörler için çok önemli, çünkü yıllık stratejilerini bu alanda yaptıkları yatırımlara göre ayarlamaktalar. Katılımcılar 5G’den elde edilecek ek gelirlerin; pazar paylarının artmasından, 4G abonelerinin geçişinden, yeni hizmetlere uygulanacak daha yüksek fiyatlardan ve yeni iş alanları ve endüstri dallarına olacak açılımlardan dolayı oluşacağına inanıyorlar.

Ericsson 5G Ticarileştirme Bölümü Başkanı Thomas Noren’in açıklamasına göre: “2016 Anketinde yanıt verenlerin yüzde 90’ı bireysel tüketicilerin, 5G iş planlamalarındaki ana segment olduğunu vurgulamıştı. Bu sene odak, üç segmente ayrılmış durumda ve operatörler iş fırsatlarını, sadece bireysel tüketici segmentinde değil, kurumsal müşteriler ve uzmanlaşmış endüstrilerle de tanımlıyorlar.”

Ankete göre operatörler bireysel tüketici pazarının doygunluğa ulaştığını düşünmekteler. O yüzden 5G servisleri planlaması uzmanlaşmış endüstri segmentleri (yüzde 58), kurumsal kullanıcılar (yüzde 56) ve bireysel tüketiciler (yüzde 52) arasında dağılacak bir tablo çizmekte. 5G uygulamalarına yönelik en cazip sektörler arasında en önemli bulunan ilk üç endüstri medya ve eğlence, otomotiv ve toplu taşıma olarak belirlenmiş. Ayrıca 5G ağlarının kullanılacağı en yüksek potansiyele sahip alanlardan biri de Nesnelerin Interneti (IoT) olacak. Operatörler şebekelerin bu sektörde önemli rol oynayacağına ve üçüncü taraflarla iş birliğinin çok değerli olacağına inanıyor.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.