btbilgi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, iş yeri hekimlerinin 2017 yıl sonuna kadar elektronik imza sahibi olmaları gerektiği bildirildi. Buna göre iş yeri hekimleri İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı (İSG Katip) üzerinden e-reçete düzenleyebilmek için e-imza kullanmak durumunda.

Sağlık sektöründe e-imzanın kullanımı devlet tarafından sunulan hizmetlerin daha kaliteli olmasını, işlemlerin hızlı ve sorunsuz yapılabilmesini sağlamakta. Diğer açıdan vatandaşların sağlık hizmetlerinden kolay bir şekilde yararlanabilmeleri sözkonusu. E-devlet stratejisi çerçevesinde uygulamaya konulan sağlık sektöründeki e-imza kullanımı projesi, kamu ve özel sağlık kuruluşlarının ardından iş yeri hekimlerini de kapsam içerisine dahil ederek yaygınlaşıyor.

E-imza sadece hastalarla ilgili resmi işlemlerde değil, hastane içi idari işleyişte, izin, sipariş, satın alma, performans değerlendirme, ilaç siparişleri, laboratuvar raporlarının imzalanması, medikal muhasebe işlemleri ve doktor hak edişleri gibi alanlarda da kullanılabiliyor. Kurumların hem kendi bünyelerinde, hem de birbirleri ile olan iletişimi ve bürokrasiyi hızlandırıyor. Kağıt, kırtasiye, enerji ve zaman tasarrufu sağlayan e-imza, aynı zamanda arşivleme kolaylığı da getirmekte.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.