btbilgi

TELKODER tarafından yayımlanan “Türkiye’de Uydu Haberleşme Hizmetleri: Tehditler ve Fırsatlar” başlıklı rapor, ülkemizde bu sektörün yemesi gereken çok fırın ekmek olduğuna işaret etmekte. Rapora göre Türkiye’de telekomünikasyon sektörü, hizmet ve veriye olan talebin yüksek olması ve genç nüfusun büyüklüğü gibi nedenlerle hızlı büyüme potansiyeli taşımakta. Ancak rapor aynı zamanda rekabet eksikliği, sektör üzerinde mali yükler, yatırımın önündeki hukuki ve rekabet engelleri gibi sebepler yüzünden son 8 yıldır uydu hizmetleri sektörünün büyüyemediğine de dikkat çekiyor.

Türkiye’de uydu sektörünün toplam telekomünikasyon sektörü içinde çok küçük bir yere sahip olduğunu gösteren raporda, elektronik haberleşme hizmetlerinin uydu haberleşme hizmetleri içindeki yeri dünyada yüzde 10,2 iken, Türkiye’de bu oran yüzde 1 olarak gösterilmekte. Türkiye’nin uydu haberleşme hizmetlerinde dünya ile rekabet edebilmesi için 10 kat daha büyük olması gerekli. Ama bu arada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin de bu alanda boş durmayacakları akıldan çıkartılmamalı.

TELKODER Başkanı Yusuf Ata Arıak raporla sunulan verilerle ilgili olarak, “Dünya’da 2010 yılından bu yana yıllık ortalama yüzde 5,5 büyüyen ve 2015 yılı için toplamda 127 milyar dolarlık bir hacme sahip olan uydu haberleşme hizmetleri sektörü, Türkiye’de toplamda sadece 152 milyon dolar gibi oldukça düşük bir seviyede” açıklamasını yapıyor. Arıak uydu hizmetleri sektöründe Türkiye 10 Gbps’lık uydu kapasitesiyle 10 bin aboneyi geçememişken, ABD’de yaklaşık 2 bin Gbps kapasiteli uydulardan 1,5 milyon abonenin hizmet aldığını da aktardı.

Arıak, ülkemizin bazı bölgelerine coğrafi nedenlerden dolayı genişbant fiber internet hizmeti götürülemediğini hatırlatıyor. Raporda, Türkiye’de yaklaşık 5 milyon vatandaşın fiber üzerinden hızlı internete erişemediği bilgisi verilmiş. Uydularla son kullanıcı arasında haberleşme imkanı sağlayan Ka-band uydu internet teknolojisi ile fiber veya mobil internet erişiminin mümkün olmadığı bölgeler başta olmak üzere her yere hızlı internet ulaştırılabileceğinin üzerinde de durulmakta.

TELKODER’in raporunda yüksek hızlarda ve uygun fiyatlı sağlanacak uydu internet hizmetlerinin ADSL, fiber ve mobil internet hizmetlerini tamamladığı belirtilmekte. Raporda ayrıca Türkiye’nin uydu hizmetleri sektörünün arzu edilen boyutlara gelebilmesi için bazı öneriler de sunulmuş:

  • Uydu işletmecilerine Haziran 2018’e kadar Türkiye içinde yer istasyonu kurulması zorunluluğu getiren düzenleme yürürlükten kaldırılmalıdır,
  • Uydu haberleşme sektörünün gelişmesini engelleyici tutumlardan vazgeçilmeli, mevcut durumu iyileştirmek için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeler hayata geçirilmelidir,
  • Türksat’ın hem toptan, hem de perakende pazarda faaliyet göstermesi ve sektörün gelişmesine engel olan ayrıcalıklı durumu devam ettirilmemelidir,
  • Türkiye, uydu haberleşme hizmetleriyle ilgili uluslararası işbirliklerinin içinde bulunmalıdır,
  • Kamu hizmet alımlarında uydu haberleşme hizmetlerine yönelik kısıtlamalar getirilmemelidir.
Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.