btbilgi

Güncelleme - Yılmaz SezerYeni Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesi ile gündeme gelen şirketlerin zorunlu olarak  Bağımsız Denetim yaptırması Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun (KGK) sıkı takibi ile farklı bir boyuta ulaşmış bulunmaktadır.

Daha önce Ticaret Sicil Müdürlüklerine yazmış olduğu yazılarla Bağımsız Denetim yaptırmayan şirketlerin Tescil ve Sicil işlemlerinin yapılmamasını isteyen KGK şimdi de; göndermiş olduğu yazılar ile bağımsız denetime tabi olan şirketlere bağımsız denetim yaptırmalarının zorunlu olduğunu bir kez daha hatırlatarak 2017 takvim yılı için hesap dönemi sonuna kadar denetçi atamaları gerektiğini, denetçi atamamaları halinde ise karşılaşacakları müeyyideleri bildirmektedir.

Yazıya muhatap olan mükellefler böyle bir uygulamaya alışık olmadıkları için ne yapacaklarını tam olarak bilmemekte ve hatta 2017 yılı için denetçi atadıklarını bile düşünmektedirler..

Oysa KGK düzenlemiş olduğu yazıda her yılın denetçisinin ilgili takvim yılında atanmasının zorunlu olduğunu belirtmektedir. Yani 2017 yılının denetçisinin 2017 yılında atanmış olması gerekmektedir. Bu konu ise zaten yasal bir zorunluluktan kaynaklanmaktadır. Esas olan ve belki de atlanılan konu ise 2017 yılına ilişkin bağımsız denetim çalışmalarının ancak hesap dönemi bittikten sonra yapılacak olmasıdır. Yani 2017 yılı kapanış kayıtları yapılacak gelir tablosu ve bilançoları oluşturulacak denetim ancak 2018 yılında yapılarak KGK ya sunulacaktır.

2017 yılına denetçi atanması aslında denetimde 2018 yılında yapılacağı anlamını taşımaktadır. Ancak mükellefler bu ayrıntıyı kaçırıp farklı tepkiler gösterebilmektedirler.

Bize göre KGK nın göndermiş olduğu yazıda en önemli husus bağımsız denetim yaptırmayanları bekleyen yasal müeyidelerdir!

Bağımsız denetimi yaptırmamanın müeyyidesi;  şirketlerin finansal tablolarının ve yönetim kurulu yıllık faaliyet raporlarının düzenlenmemiş sayılacağıdır. Söz konusu hükmün maddi bir karşılığı yok gibi görülse ve böyle değerlendirilse bile çok ağır bir yaptırım olduğu ve mükellefler için telafisi mümkün olmayan sonuçlar yaratacağı unutulmamalıdır.

Bu nedenle bizde KGK’nın çağrısına uyarak şirketlerin en geç yıl sonuna kadar bağımsız denetçilerini atamak ve bağımsız denetim sözleşmelerini yapmak zorunda olduklarını bir kez daha hatırlamak istiyoruz.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümü mezunu olan Yılmaz Sezer , Maliye Bakanlığı’nda Vergi Denetmeni olarak görev yapmış olup, bu görevi sırasında kamu ve özel kesim işletmelerinde denetim ve incelemelerde bulunmuştur. Yeminli Mali Müşavirlik faaliyetine devam eden Yılmaz SEZER’in aynı zamanda Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi Kurumu Bağımsız Denetçi Belgesi bulunmaktadır. Sorumlu ortak başdenetçi olarak birçok sektörde denetim faaliyetlerinde bulunmuş olup, Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş’ de Yönetim Kurulu Başkanı’dır. Yılmaz SEZER’in çeşitli dergi ve gazetelerde değişik konularda yayınlanmış 300’ün üzerinde makalesi bulunmaktadır. Çeşitli televizyon-radyo programlarında ve konferanslarda konuşmacı olarak katılmış olup, TÜRMOB tarafından yayınlanmış Yabancı Sermayeli Şirketler ve Vergilendirilmesi, İş Ortaklığı konularda kitapçıkları mevcuttur.