btbilgi

Tüm dünyada konuşulmakta olan Evrensel Temel Gelir (Universal Basic Income – UBI) modelleri halen inceleme altında. Her ne kadar dünya çapında liderler farklı görüşler belirtse de, henüz bu yöntemi komple benimsemiş ülke yok. Yine de birçok yerde pilot denemeler ya yapılmakta veya planlanmakta. Yeni yayımlanmış bir rapor ise konuya çok olumlu yönden bakıyor.

ABD kökenli Roosevelt Enstitüsü’nün hazırladığı rapor, Evrensel Temel Gelir kavramının makroekonomik etkilerini ele almakta. Rapor Bard Üniversitesi’ndeki ‘Levy Ensititüsü’nden ve İtalya’daki ‘Cassino Güney Lazio Üniversitesi’nden araştırmacıların ortak çalışması ile hazırlanmış. Çoğu kişi Evrensel Temel Gelirin fakirlikle başetmek için iyi bir yöntem olduğuna inanıyor. Peki ya tüm bir ülkeye faydaları (veya zararları) nasıl olabilir?

Rapor üç farklı Evrensel Temel Gelir senaryosundan yola çıkıyor. Birincisinde işsiz yetişkinlere ayda 1.000 dolar UBI verilmiş. Yapılan hesaplamalara göre sekiz yıllık bir uygulamadan sonra, ABD ekonomisi yüzde 12,56 oranında büyüme gösterebiliyor. Bu da ABD için gayrisafi yurtiçi hasılada (gross domestic product – GDP) 2,48 trilyon dolarlık bir artış anlamına gelmekte. İkinci senaryoda ayda 500 dolarlık UBI kullanılmış, bunda da sekiz yıllık büyüme yüzde 6,5 olarak hesaplanmış. Aylık 250 dolar UBI verilen üçüncü senaryoda ise büyüme yüzde 0,79 oranında. UBI sayesinde ekonominin farklı noktalarının canlanması ve artan günlük yaşam harcamaları sayesinde ekonomi içinde dönen sıcak paranın artması öngörülüyor.

Ülkelerin ekonomileri açısından ilginç bir rapor olmakla beraber, çoğu kişinin aklında “Bu değirmenin suyu nereden gelecek?” sorusu var. Evrensel Temel Gelirin vergilerden ayırılması veya uzun vadeli yurtdışı borçlanma ile toplanması tartışılıyor. Bunların dışında insanların işlerini elinden alacak robot ve yapay zeka uygulamaları için özel bir teknoloji vergisi uygulanması da söz konusu. Bir diğer fütüristik fikir ise, gelecekte gelişmiş ülkeler için çok büyük bir gelir kapısı olması hedeflenen uzay endüstrilerinden ayrılan bir paydan UBI verilmesi.

Her ne kadar farklı uzmanlar farklı hesaplar yapsa bile, bu uygulamanın belki de en iyi sonuçları, devreye alındıktan uzun zaman sonra görülecek. Asıl mesele, gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin UBI projelerini uzun süre hayatta tutup tutamayacağı.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.