btbilgi

Geleceğin dünyası yenilenebilir enerji kaynaklarına bağlı olduğu kadar, enerji verimliliğine de önem verecek sistemler sunmak durumunda. Nesnelerin İnterneti ile gelişmeye başlayan akıllı şebekeler dışında, birleşik ve esnek akıllı enerji sistemlerine de ihtiyaç var.

Akıllı enerji sistemleri tasarlanırken, biyoyakıt ve benzer düşük karbonlu çözümlerden elde edilen enerji ile rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerjilerin değişken verimini dengelemek amaçlanıyor. Bu sistemler büyük küçük tüm sağlayıcılardan gelen enerji kaynaklarını birleştirip, ek enerji üretme ihtiyacını azaltabilecekler. Akıllı enerji sistemleri daha az kapasite ve yatırım ihtiyacına bağlı olarak maliyeti baştan düşürüp, daha az enerji tüketimi ve atık oluşmasını da sağladığı için mantıklı çözümler olacaklar.

Akıllı enerji sistemleri, yenilenebilir enerji depolama ve ısı depolama çözümlerini beraberce kullanabiliyor. Bu konuda daha önce Danfoss örneğini vermiştik. Danfoss’un da genel merkezinin de olduğu Danimarka’da elektrik üretiminde rüzgâr enerjisinin oranı bugün yüzde 40’tan yüksek. Ülkedeki toplam üretim ise elektrik tüketiminin yüzde 100’ünün üzerinde gerçekleşiyor. Isı depolaması ve kullanımı, akıllı şebekelerin devreye girmesi ile Danimarka gibi soğuk ülkelerde özellikle önem kazanmaya başlamış.

Geleceğin akıllı enerji sistemlerinde ısı ve elektrik depolama birarada

Isı depolama, sıcak veya soğuk suyun muhafaza edildiği büyük bir termos sürahi görevi görmekte. Büyük ölçekte enerjinin birkaç gün uygun maliyetle depolanmasının uygun bir yolu olarak dikkat çekiyor. Isı depolamanın, elektrik depolamaya göre 100 kat daha ucuz olduğu belirtilmekte. Uygulamaya sokulmuş projelerden sağlanan verilere göre, ısı depolamanın maliyeti 0,5 ila 3 Euro/kwh, elektrik depolamanın maliyeti ise 170 Euro/kwh civarında.

Akıllı enerji sistemine su ve atık su arıtımı eklenmesi ek faydalar sağlıyor. Günümüzde su ve atık su arıtımı insanlara temiz su sağlamakta ama suyun temizlenmesinde kullanılan enerjiden dolayı neredeyse tüm şehirlere önemli bir maliyet oluşturmakta. Danimarka’nın ikinci büyük kenti Aarhus’ta devreye alınan atık su tesisi yüzde 190 oranında, tesise gereken enerjiden yüzde 90 fazlasını üretebiliyor. Yerel yönetim elektrik şebekesine yerel bölgesel ısıtma şebekesini bağlantılandırmış durumda. Böylece artan ısı ve elektrik satılıp ek gelir elde ediliyor. Akıllı enerji sistemi suyun maliyetini azaltıyor ve karbon salınımından tasarruf sağlıyor.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.