btbilgi

Henüz elektrikli otomobilerin yayılmasına biraz daha vakit var. O arada birçok araba sahibi de sırf geleneksel içten yanmalı motora sahip araçlarından kolayca vaz geçmeyecek. Dünyayı korumak ve atmosfere saldığımız karbondioksiti azaltmak için araba birşeyler yapmak gerekiyor. Geçiş çözümlerinden birisi sentetik yakıt türleri. Sentetik veya karbonsuz yakıtlar, üretim sürecinde karbondioksiti yakalayan ve tüketimde gaz olarak havaya salmayan yakıtlar.

Bu süreçte sera gazı bir hammadde haline getiriyor ve yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan elektriğin yardımıyla benzin, dizel ve ikame doğal gaz üretilebiliyor. Bosch uzmanları, sadece Avrupa’daki otomobiller için yaptığı araştırmada; 2050 yılı itibarıyla, sentetik yakıtlar planlandığı gibi elektrikli araç dönüşümünü tamamlayıcı olarak kullanılırsa 2,8 gigaton veya başka bir ifadeyle 2.800.000.000.000 kilogram karbondioksit tasarrufu mümkün olacak. Bu da Almanya’nın 2016 yılındaki karbondioksit emisyonunun üç katı.

Sentetik yakıt kullanımının bir başka önemli avantajı, mevcut akaryakıt istasyonlarının varlığına devam etmesi. Aynı durum mevcut içten yanmalı motor uzmanlığı, satış kanalları ve teknik servisler için de geçerli. Sentetik yakıtla çalışan bir aracın satın alma maliyetinin, ömrü boyunca yapacağı toplam kilometre açısından elektrikli otmobillere denk olacağı hesaplanmış. Biyoyakıt üretimi ile karşılaştırıldığında ise, tarım alanlarının yakıt üretimi için kullanılması gıda üretimini uzun vadede etkileyebilir. Halbuki sentetik yakıt üretimi için yenilenebilir enerji kullanılınca, biyoyakıt üretimi için gereken geniş tarım alanlarına ihtiyaç duyulmayacak.

Sentetik yakıtları üretmek daha şimdiden mümkün. Elektriğin yenilenebilir kaynaklardan üretilmesi (ve bu nedenle CO2 içermemesi) halinde, söz konusu yakıtlar karbonsuz hale gelecek. Üretilen hidrojen ilk olarak yakıt hücrelerine enerji sağlamak için kullanılabilirken, daha fazla işlemenin ardından oluşturulan yakıtlar ise içten yanmalı motorları veya uçak türbinlerini çalıştırmak için kullanılabilir. Hâlihazırda Norveç ve Almanya’da sentetik dizel, benzin ve gazı ticarileştirmek üzere pilot projeler yürütülmekte.

Bu yakıt türünün satışa çıkması için henüz çok erken. İşleme tesisleri hala pahalı ve sadece birkaç test tesisi bulunuyor. Sentetik yakıt üretimi ayrıca karmaşık bir süreç içermekte. Ancak üretimin artması ve uygun elektrik fiyatları, sentetik yakıtların çok daha fazla ucuzlaması anlamına gelebilir. Mevcut çalışmalar, yakıtın kendisinin (özel tüketim vergisi hariç), uzun vadede litresinin 1,00 ila 1,40 Euro arasında olabileceğini göstermekte.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.