btbilgi

2013 yılında Başbakanlık Hazine Müşteşarlığı tarafından faaliyete alınan Bireysel Katılım Sermayesi Sisteminin (BKS) aylık gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılmasını amaçlayan üç bölümlük rapor yayınlandı. Birinci bölüm melek yatırımcılara verilen lisansların istatistiki verilerini; ikinci bölüm, lisanslı melek yatırımcıların geçekleştirdiği yatırımların verilerini; üçüncü bölüm ise akredite edilen Melek Yatırımcı Ağlarının gerçekleştirdiği faaliyetleri içeriyor.

Raporda öne çıkan veriler şöyle:

 • 2017 ikinci çeyrek sonu itibariyle BKS lisanslı yatırımcı sayısı 424’ü buldu. Sisteme katılım oranlarının son 3 yılda düşüş kaydettiği grafikte açıkça görülüyor. 2013 yılında 155 lisans verilmesine karşılık 2017’nin ilk yarısı sadece 12 lisansla kapatılmış.

melek yatirimcilar

 • Melek yatırımcı yoğunluğu bakımından Marmara Bölgesi başı çekiyor. Hem bölge içinde hem de Türkiye genelinde lider şehir ise beklendiği gibi İstanbul. İstanbul’daki melek yatırımcıların ülke genelindekilerin %79’unu oluşturuyor. İkinci sırada ise %8’lik oranla Ankara var. Lisans alan yatırımcıların büyük çoğunluğu lisans veya yüksek lisans mezunu.
 • Melek yatırımcı olma sebepleri tercih yüzdelerine göre 4 başlığa ayrılmış.
 1. Büyüme potansiyeli ve yüksek getiri (%43)
 2. Maddi ve manevi destek (%25)
 3. Yenilikçi iş fırsatı (%19)
 4. Alternatif yatırım olanaklarını değerlendirme (13)

Ayrıca 103 yatırımcı vergi desteğinin etkisinin büyük olduğunu düşünüyor.

 • Haziran 2017 itibariyle başarıyla sonuçlanan yatırım başvurusu sayısı 22. Başarıyla sonuçlanan başvurulara yapılan yatırım 6 milyon TL’yi aşarken işlemi devam eden başvuruların yatırım tutarı 1 milyon 839 bin TL.
 • 2017’nin ilk yarısında lisanslı melek yatırımcıların yatırımları 280 bin TL iken lisanssız melek yatırımcılar bu rakamı neredeyse beşe katlayarak 1.3 milyon TL’yi aşmış.

melek yatirimcilar

 • Yatırım yapılan şirketlerin %93’ü 10 kişiden az çalışanlarıyla mikro işletmeler olurken, kalan %7’lik dilimi 50’den az çalışanlarıyla küçük işletmeler olmuş. Yatıran alan şirketlerin yarısına yakını 5’ten az ortaklı.
 • Yatırım başvurularının sektöre göre dağılımı ise şöyle:
 1. Yazılım ve uygulama geliştirme (%52)
 2. E-ticaret (%21)
 3. Veri tabanı faaliyetleri (%14)
 4. Kanalizasyon, çöp ve atıkların toplanması, hıfzısıhha ve benzeri hizmetler (%7)
 5. Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli makine ve cihazların imalatı (%3)
 6. Bilimsel Ar-Ge faaliyetleri (%3)
 • Yatırımcılar ise profesyonel beyaz yakalılar (%57), girişimciler (%32), serbest meslek sahiplerinden (%11) oluşuyor.
 • Planlanan yatırımların harcama dağılımlarında %61’lik bir oranla sabit giderler ön sırada.
 • Yatırım alan şirketlerin ilk yıl 88 bin TL zarar etmesi beklerken 3. yıl 3.3 milyon kar elde etme beklentisi var.
 • Müsteşarlık tarafından lisanslanan 424 yatırımcının yanında akredite edilmiş 13 ağda lisansı olmaksızın faaliyet gösteren 402 melek yatırımcı daha bulunmakta.

melek yatirimcilar

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.