btbilgi

İçinde bulunduğumuz yüzyıl Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü için altın çağ idi. Teknoloji alanında gelişim sürecinin hızlanması, pek çok sektörde iş yapış biçimlerini derinden etkilemesi ve hatta iş yapış biçimlerinin alışılagelmiş modellerinin değiştirmesi bu sektöre olan ilgiyi artırdı. Özellikle son yıllarda ülke ekonomisinin büyümesi, istihdam ve dünya pazarlarındaki rekabet gücünün artmasında kaldıraç görevi gören ve tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de stratejik sektör olarak konumlandırılması gerektiği ifade edilen bilişim sektörü, kariyer seçimlerinde de tercihleri etkilemeye başladı.

Bilişim sektörü dernekleri arasında yer alan TÜBİDER bilişim alanında çalışanlar ve kariyer seçimlerinde bilişimi seçecekler için yol gösterici olması için hazırladığı bir araştırmayı günün şartlarına göre güncelleyerek, araştırma sonucunda karşılaştıkları üzerinde durulması gereken konuları düzenledikleri basın toplantısı ile kamuoyuna açıkladı.

Bu araştırma gerçekleştirilirken Türkiye’nin her köşesinde, yüzlerce üniversitede bilişim-elektronik-robotik-biyomedikal alanlarında halen okuyan birçok öğrencinin, mezun olduğunda iş ararken karşılaşacağı zorluklara bir nebze olsun yardımcı olmak, bu araştırma ile gençlere bilişim meslekleri, mesleki sorumluluklar, gereken eğitim ve beceriler konusunda bilgi vermek ve iş bulma süreçlerinde nelerle karşılaşacaklarını, ne gibi ücretler alabilecekleri konusunda yardımcı olmak amacı taşıdığı da dile getirildi.

Bilişim alanında kariyer için ilgili üniversiteyi kazanmak yeterli değil

“Bilişim Teknolojileri Meslek Seçimi ve Ücretler” araştırması ilk kez 2013 yılında yapıldı

TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği “Bilişim Teknolojileri Meslek Seçimi ve Ücretler” araştırması ilk olarak 2013 yılında Mesleki Yeterlilik Kurumu bilişim meslekleri standartları ve yeterlilikleri çalışması çerçevesinde yapılmıştır. Toplantıda 2017 yılında tekrarlanan araştırmanın örneklem olarak 2 binden fazla profesyonel ve 2 yüzden fazla şirket çalışanı ile yapılan anket sonuçlarıyla oluşturulduğu da ifade edildi.

Bilişim teknolojilerinin farklı alanlarda sürekli büyüyerek birçok kişinin kariyer planında daha çok yer almaya başlaması ile, bilişim teknolojileri gün geçtikçe hem donanım, hem de insan kaynağının çok daha yetenekli olması gereken bir alana dönüştü.

Donanımlar yeni ve çok farklı şeyler yapmaya olanak tanıdıkça bu hıza bilişim profesyonellerinin uyum sağlaması önemli hale geldi. Üç boyutlu yazıcılar, sanal gerçeklik gözlükleri, yapay zeka uygulamaları,  giyilebilir ve nano teknolojiler, sayısal medikal robotik cihazlar, büyük data ve Nesnelerin İnterneti uygulamaları günümüzde hızla hayatımızda yerini alıyor.

Özellikle genç beyinlerin bilişim teknolojileri alanında yeniliklere uyum sağlaması ve enerjilerini doğru yönde harcamasının en büyük istekleri olduğunu dile getiren TÜBİDER Yönetim Kurulu Üyesi Niyazi Saral öğrencilere önemli bir mesaj iletti; “Eğer bilişim teknolojileri alanında yaşanacak gelişmeleri önceden kestirebilir ve kendi yetenekleriniz doğrultusunda hareket eder ve kendi kendinizi geliştirmeye önem verirseniz, geleceği şimdiden yakalamışsınız demektir”. Öğrencilerin üniversiteye geldiklerinde altyapı olarak eksik, sorgulamayı ve analitik düşünmeyi bilmeden geldikleri dile getiren Saral, en önemli konunun da İngilizce üzerine konumlanan bilişim sektöründe İngilizce bilmeden bu bölüm ile ilgili seçimler yapıldığı ve şirketlerin isterlerini karşılamayan mezunların piyasada yaşadıkları hayal kırıklıkları olarak özetledi. Saral “Sadece analitik düşünce değil, eksik olan konular arasında programlamanın temel hususlarından biri olan matematik ana bilim dalının tam anlamı ile öğrenilmeden bir mezunlar ordusu oluşuyor” dedi.

Staj süreleri yetersiz

Staj sürelerinin de sektör dinamiklerini anlamaya ve  üretim sürecine girmeye bile yeterli olamayacak kadar kısa olduğunu söyleyen TÜBİDER yetkilileri, bilişim teknolojileri alanında kariyer planının ilk basamağının kişinin kendini tanıması, bilgi seviyesini belirlemesi ve yeteneklerini keşfetmesi olduğunun üzerinde duruyor.  Bu sektörde çalışmayı hedefleyenlerin güç ve enerjilerini, doğru alanda kendilerini geliştirerek tamamlamalarının kariyer çizgisinde pozitif bir etki yaratacağının da üzerinde duruldu.

Yapılan araştırma sonucunda Bilgi ve İletişim Sektörü toplam istihdamının her yıl yaklaşık yüzde 3-4 büyüdüğü, 2016 için 120-130 bin kişi olduğu hesaplanmakta. Bilgi Teknolojileri kategorisi toplam sektörün yüzde 66’sını oluşturan 80-85 bin kişiden oluştuğu tahmin edilmekte. 2016 rakamlarına göre bilişim sektörü bilgi teknolojileri kategorisi meslek alanları çalışan sayısına göre ilk sırada yüzde 15,13 ile bilgisayar donanım elemanı, ikinci sırada ise yüzde 10,02 ile BT yardım masası teknisyenlerinden oluşuyor.

Bilişim alanında kariyer için ilgili üniversiteyi kazanmak yeterli değil

Gelecekte Bilişim sektöründe popüler olacak meslekler belirlendi

2017 ve yakın gelecek için TÜBİDER popüler 23 meslek belirlemiş olup, araştırmada yer verilen bu mesleklerde en ön sırada yazılım sektörü ile ilgili yetişmiş eleman ihtiyacı gelmekte. Yazılım alanındaki yetişmiş eleman ihtiyacının yarattığı talepten ötürü ücret artışları da bu meslekler için enflasyonun üzerinde seyretmekte.

İşverenlerin çalışanlarda ihtiyaç duyacakları becerilerde ilk sırada yer alan mesleki ve teknik becerilerden hemen sonra yabancı dil önemli bir faktör olarak üst sıralara çıkıyor.

2016 yılında iş arayanların Anadolu ve İstanbul/Ankara/İzmir şehirlerinde bilişim meslek alanlarına göre dağılımına bakıldığında, toplam iş arayanların yüzde 58’inin üç büyük ilde toplandığı ve birinci sırada hizmet/işletme, ikinci sırada ise teknik yönetim/kalite kontrol/bilgi güvenliği konularının geldiği görülüyor.

Bilişim alanında kariyer için ilgili üniversiteyi kazanmak yeterli değil

TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği 1999 yılında bu sektörde faaliyet gösteren firmalar tarafından bir sektör meslek örgütü olarak kuruldu. Yaklaşık 600 üyesi olan TÜBİDER, kuruluşundan bu yana sektörün mesleki standartlarının geliştirilmesi, sektör içi eğitimler, sektörün ürün ve hizmet sunumunun kalitesinin yükseltilmesi konularının yanında sektörün ticari, yasal ve mali sorunlarına çözümler geliştirilmesi konularında faaliyet yürütmektedir.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
TRT'de 1990 yılında başladığı profesyonel iş hayatına, özel sektörde ve özel kanallarda farklı programların yapımcılığı ile devam etti. Milliyet Grubu'nun dergilerinde ve Interpro Grubu yayınlarında yazı işleri müdürlüğü ve editörlük görevleri üstlendi. Avrasya’nın en büyük ticaret platformu "CeBIT Bilişim Eurasia" markasının pazarlama iletişimi faaliyetlerini kurguladı ve yönetti. Farklı sektörlerdeki pek çok marka için iletişim konusunda danışmanlık hizmetleri verdi. Şu anda xTRlarge'ın Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapmaktadır.