btbilgi

Cardiologs Technologies SAS şirketi, yapay zeka destekli ve bulut tabanlı bir kardiyo analiz platformu olan ‘Cardiologs ECG Analysis Platform’un ABD sağlık onay kurumu olan FDA’in onayından geçtiğini duyurdu. Cardiologs sistemi, doktorların atriyal fibrilasyon (AFib) ve benzer diğer aritmileri tararken, uzun süreli EKG izleme kayıtlarını kullanmalarını sağlayabiliyor.

Atriyal fibrilasyon dünya genelinde yaklaşık 33 milyon hastayı etkileyen en yaygın kalp rahatsızlıklarından biri. AFib kardiyovasküler rahatsızlıklar arasında hızla yükselmekte; inme, kalp yetmezliği ve ölüm riski artışna yol açmakta. Afib’in ilk bulgusu inme oluyor ve genellikle asemptomatiktir. Yeni toplanan inme kayıtları, AFib’in tüm iskemik inme vakalarının üçte biriyle ilişkili olduğunu gösteriyor.

Cardiologs Technologies’in kurucu ortağı ve CEO’su Yann Fleureau, “Cardiologs sistemi aritmi taramasında öneml ibir işlev görecek” diyor. Fleureau sistemi şöyle açıklıyor: “Bir kardiyolog Holter monitörü, akıllı saat veya bir EKG cihazından dijital bir EKG akışı alır. Bunu Cardiologs bulutuna yükler ve anında bir analiz alınabilir. Bu sistem özellikle çok zahmetli elle analiz süreci gerektiren uzun süreli kayıtlar konusunda etkin sonuç vermekte.”

Fleureau, “Cardiologs ekibi 500 bin’den fazla kayıt kullanarak bir nöral ağ eğitti ve bu veri seti büyümeye devam ediyor” şeklinde arka plandaki tekniği açıklıyor. “Sonuçta ise AFib gibi aritmi rahatsızlıklarının aynı uzman bir kardiyolog gibi hassas bir şekilde analizini verebiliyor.  Özellikle P-dalgası algılamasını (atriyal aktivite) yepyeni bir analiz seviyesine ulaştırdık, bu da yüksek PPV’mizi (Positive Predictive Value – Pozitif Tahmin Edilen Değer) açıklıyor “dedi.

AFib ve diğer aritmilerin teşhis güvenilirliğini tanımlarken PPV terimi, saptanan toplam vakalar arasındaki gerçek vakaların yüzdesini belirtir. AFib tespiti için geleneksel yöntemlerin PPV yüzdesi 59’dan düşüktür. Cardiologs sisteminin AFib tespiti için PPV ise, FDA’ya teslim edilen verilerde yüzde 91 oranında yer almakta. Sistemle ilgili tüm araştırma bilgileri, ‘European Journal of Preventive Cardiology’ jurnalinde bir bilimsel makale olarak yer almıştır (2016, Vol. 23(2S 41-55).

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.