btbilgi

Ticari Hayatımıza yön veren, ilke usul ve esasları belirleyen Ticaret Kanunumuz 2012 yılında köklü bir değişim geçirerek yeni şekli ile uygulamaya girmiş bulunmaktadır. Yeni Ticaret Kanunumuz ile birlikte  Şirket Denetçiliği kavramından Bağımsız Denetçi kavramına geçilmiştir.

Firmalar bu geçiş döneminde bağımsız denetimin kendileri için getirdikleri yenilikleri kolaylıkları fark edemeden, bu konuyu sadece devlete karşı yerine getirmek zorunda oldukları bir angarya olarak algılamışlar ve değerlendirmişlerdir. Tabii konunun böyle algılanmasında ki en büyük rolün biz meslek mensuplarına ve Kamu Gözetim Kurumuna ait olduğu düşünülmektedir.  Demek ki beklenilen ve istenilen yararı firmalara yeterince hissettirip anlatamamışız. Bize göre ortaya çıkan sonucun değerlendirilmesinden bu anlaşılıyor.

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, bağımsız denetimin ve denetçilik mesleğinin etiğine ve esaslarına uygun yeni düzenlemeler yapmaktadır.

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde yapılması düşünülen değişikliğe ilişkin taslak çalışmada yapılan değişikliklerden en önemlilerinden bir tanesi de bize göre Serbest Bağımsız Denetçi ünvanının getiriliyor olmasıdır.

Taslak metinde serbest bağımsız denetçi; kendi nam ve hesabına denetimi üstlenebilen  ve bunun için öngörülen şartları taşıdığı KGK tarafından onaylanan bağımsız denetçi olarak tanımlanmıştır.

Yapılan bu tanımlama ve düzenleme ile birlikte bağımsız denetimi kendi nam ve hesabına yapmak isteyen meslek mensuplarının önü açılırken, bu şekilde faaliyet göstermek isteyenler için özel düzenlemeler de yapılmıştır.

Esasen bağımsız denetim faaliyetinin serbest bağımsız denetçi veya bağımsız denetim kuruluşu tarafından gerçekleştirilmesinde herhangi bir fark bulunmamaktadır. Ancak kamu yararı, uygulamada birlik sağlanılması ve rekabet eşitliğinin sağlanılması açısından belirli düzenlemelerin yapılması bize göre yerinde bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır.

Buna göre serbest bağımsız denetçi olarak faaliyet göstereceklere bazı ilave şartlar getirilmiştir. Getirilen en büyük yenilik ve şartlar ise, Kamu Gözetim Kurumuna müracaat etme, denetim ekibi oluşturma ve kalite kontrol sisteminin kurulmasıdır.

Bağımsız denetim işi bize göre bir ekip eşidir ve ekip halinde icra edilmesi gerekmektedir. Bu işi kendi nam ve hesabına yapmak isteyen meslek mensubunun olması ise gayet doğal bir istek olarak değerlendirilmektedir.

Çünkü bağımsız denetim kuruluşları denetim iznini alıp faaliyet gösterebilmek için denetim ekibi oluşturmak ve kalite kontrol sistemi kurmak zorunluluğu bulunurken, kendi nam ve hesabına çalışmak isteyenlerin böyle bir zorunluğunun bulunmaması en azından rekabet eşitliğine uygun olmadığı  için eleştirilebilecek  bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Dolayısıyla bize göre kişinin işini kendi nam ve hesabına yapmak istemesi kadar bu işi belirli kuralları yerine getirerek yapacak olması da normal ve yerinde bir davranıştır.

Ne diyelim yeni meslek ünvanımız ve çalışma usul ve esasları  başta meslek mensupları olmak üzere konuya ilişkin tüm taraflara hayırlı uğurlu olsun.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümü mezunu olan Yılmaz Sezer , Maliye Bakanlığı’nda Vergi Denetmeni olarak görev yapmış olup, bu görevi sırasında kamu ve özel kesim işletmelerinde denetim ve incelemelerde bulunmuştur. Yeminli Mali Müşavirlik faaliyetine devam eden Yılmaz SEZER’in aynı zamanda Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi Kurumu Bağımsız Denetçi Belgesi bulunmaktadır. Sorumlu ortak başdenetçi olarak birçok sektörde denetim faaliyetlerinde bulunmuş olup, Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş’ de Yönetim Kurulu Başkanı’dır. Yılmaz SEZER’in çeşitli dergi ve gazetelerde değişik konularda yayınlanmış 300’ün üzerinde makalesi bulunmaktadır. Çeşitli televizyon-radyo programlarında ve konferanslarda konuşmacı olarak katılmış olup, TÜRMOB tarafından yayınlanmış Yabancı Sermayeli Şirketler ve Vergilendirilmesi, İş Ortaklığı konularda kitapçıkları mevcuttur.