btbilgi

İçeriği herkese göre değişen ‘hayat’ı tanımlamak hiç kolay değildir. Ama yine de tanımsız kalmaktansa “Doğum anı ile ölüm anı arasında beyin ve/veya bedenle algılanan, acı-tatlı tüm uyaranların, birbirleri  peşi sıra dizilerek ‘canlılık periyodunda’ oluşturdukları oluşumlar zincirinin itibari uzunluğuna hayat denir” demek şeklinde bir tanım yapmak pek  yanlış sayılmaz.

Dolayısıyla yaşanan binlerce acı-tatlı oluşumu aktarabilmek ya da paylaşabilmek için  yüzlerce sözcük üretmenin veya uydurmanın zorunluluğunu da inkâr etmek pek mümkün değildir.

Örneğin yaşanan tüm olayları  zaman ölçeğinde ortak bir anlayış temeline oturtmak için dün, bugün ve yarın gibi kavramları uydurmak zorunda kalışımız da bu zorunluluğun bir başka sonucu olması gerekir.

Zaten doğumumuzdan itibaren ne duymuşsak; neyi itirazsız kabullenip uymuşsak bizden öncekilerin uydurmalarına sadakat olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla itiraz etmek hiç kimsenin aklına gelmez. Gelse de gücü yetmez. Yetse dahi  inanç gibi özel konularda hadleri değildir.  Zira hayvanların ‘içgüdü’leri yoluyla yönelmelerine benzer şekilde, insanların da, beyin güdü’lerine uyumlu yönelimleri vardır. Her ikisinde de Güdü mutlak hakimdir. Çünkü ona karşı koyabilmek mümkün değildir. Aksini yapabilmek ise doğaya aykırıdır.

  • Hayvanların içgüdüleri, her hayvanın sadece kendi yaşamı için hizmet amacı taşırken; İnsanlardaki beyin güdü tüm çevreyi dikkate alır.
  • Hayvanlarda içgüdü, başka hayvanlarca kullanılmaz, İnsanlarda ki beyin güdü başka insanlarca kullanılmak üzere oluşturulmuştur.
  • Hayvanlardaki içgüdü, hayvanı aldatmaz; insanlardaki beyin güdü uydurmalarla aldanmayı tetikler.
  • Hayvanlardaki içgüdü, tek boyutludur; insanlardaki beyin güdü muhataba, ilişkiye, unvana, menfaate göre şekil ve  şiddet değiştiren nitelikte olup çok boyutludur.
  • Hayvanlardaki içgüdü hayvanın doğallığını değiştirmez. İnsanlardaki beyin güdü bireyin tüm değerlerini yıkabilir.
  • Hayvanlardaki içgüdü koruyucu, İnsanlardaki beyin güdü, kişiliği dağıtıcıdır.
  • Hayvanlardaki içgüdü, hayvanı insan yapmaz. İnsanlardaki beyin güdü ise insanı zaman zaman hayvanlaştırır.
Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
1934 doğumlu Modern Yönetim ve İnsan Mühendisliği Uzmanı Avukat .Ergun Zoga, Ank. Üni. Hukuk Fak. mezunu olup ABD'de Pittsburgh Üniversitesi Graduate School of Public and International Affairs Administrative Management Ins. ile ARMY Management Agency’de organızasyon metod (o&m) ve insan mühendıslığı (human engineering) konularında ileri mesleki eğitimini tamamladı. Kamu Sektörü İdari Reform Çalışmalarındaki hizmeti nedeni ile Amerikan Büyük Elçiliği Üstün Başarı Takdirnamesi (1965) ; 6. Türkiye Bilgisayar Kongresi’nde en iyi bildiri sahibi olarak Birincilik Ödülü (1989); Lions olmamasına rağmen Eğitim ve iletişim hizmetleri nedeni ile Uluslararası Direktör takdirnamesi (l994) ve 8.Dönem Plan hazırlık çalışmalarındaki katkısı nedeni ile DPT teşekkür ve takdir belgesi (2000) aldı. TODAİE, T.Hv.K.K.’lığı Esk. İkm; İst.Kköy Maarif Koleji, İst, İTİA Yönetim Bilimleri Ens.; İ.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi Yüksek Lisans ; Marmara Çağdaş Bilimler Vakfı Yönetim Teknikleri Pre MBA, İst. Tic. Üni.Lisans üstü. Kavram MeslekYük.Okulu programlarında öğretim görevlisi olarak çalışan Ergun Zoga, İçişleri Bakanlığı Meslek Kurslarında ve Boğaziçi, Yıldız Teknık Üni.lerinin çeşitli sertifika programlarında da görev almıştır. Yönetim alanında (NİÇİN EĞİTİM) adlı ilk Türk dokümanter filmini hazırlamış bulunan Ergun Zoga’nın basılmış İdarecilik ve sanatı (üç bası); Beşeri İlişkiler; İnsanımsılıktan Kurtuluş (dört basım) adlı kitapları ile çeşitli makaleleri mevcuttur. Nüfus kâğıtlarının bugünkü şekline dönüşmesinin ilk araştırmasını yapan; Biyoritm Tekniğinin çalışma hayatımızda ilk kez uygulanmasını sağlayan ve Mr. Tony Lanza’nın çalışma grubunda Milli klavyenin (F klavyesi) Standardizasyonu çalışmalarına katılmış bulunan Ergun Zoga konuşmacı, emeklilik nedeniyle ayrıldığı 01.06.1979 tarihine kadar Sevk ve İdare Geliştirme Merkezinde Uzman, Gn Md.Yrd ve Genel Müdür olarak 11 yıl görev yaptı. Ayrıca Koç Holding Eğitim ve Geliştirme Merkezi Kogem’in ve Azerbaycan’da Ataakademi'nin kurucusudur.