btbilgi

Robotlaşma ve yapay zeka birçok alanda endüstrileri etkileyecek, bunu birçok sefer konu ediyoruz. Ama daha çok şirketler ve çalışanlar açısından konu ele alınıyor. Peki ya tüketiciler? İşte PwC’nin yeni araştırması bu konuda tüketicilerin tercihlerine ışık tutuyor. Araştırmaya göre sağlık sektörü hızla değişiyor. Ayrıca tüketicilerin çoğu sağlık hizmetlerini daha iyi, daha hızlı ve erişilebilir hale getiren bu teknolojileri benimsemeye istekliler.

PwC’nin 12 adet Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ülkesinden 11 bin 86 katılımcı ile hazırladığı çalışma, tüketicilerin sağlık sektöründe yapay zeka ve robotları ne kadar benimsediğini inceliyor. YouGov’un 2016 yılının Kasım ayında gerçekleştirdiği “What doctor? Why AI and robotics will define New Health? (Hangi doktor? Neden yapay zekâ ve robotbilim yeni sağlık sektörünü şekillendirecek? ) başlıklı araştırma bazı önemli bulgular sunuyor. İnternet üzerinden yapılan çalışma için Belçika, Almanya, Hollanda, Norveç, İsveç, Türkiye, İngiltere, Nijerya, Katar, Suudi Arabistan, Güney Afrika ve BAE ülkeleri seçilmiş.

Raporda üç ana sonuç öne çıkıyor. Birincisi, yapay zeka ve robotlar sağlık hizmetlerine daha kolay erişim sağlamamız anlamına geliyorsa, bunları kullanma isteğimiz artıyor. İkincisi, insanlar için teşhis ve tedavinin hızı, doğruluğu teknoloji kullanımını destekleyen en önemli faktör. Üçüncüsü ise teknolojiyi daha fazla kullanmak ve kabullenmek için güvenmemiz gerekiyor. Fakat ‘insani dokunuş’ sağlık sektörü deneyiminin kilit bileşeni olmaya devam ediyor. Katılımcıların yüzde 55’i sağlıkla ilgili sorularını yanıtlayacak, tahlil yapacak, teşhis koyacak ve tedavi önerecek gelişmiş yapay zekaları ve robotları kullanmaya hazır gibi görünüyor.

Sağlık sektöründe robotlara ve yapay zekaya hazırız
Kaynak: PwC

Araştıma sonucunda gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler arasında belirli bir fark gözlemlenmiş. Gelişmiş ve görece daha yerleşik sağlık sistemleri olan ülkelerde yaşayanlar (İngiltere ve Batı/Kuzey Avrupa), insan olmayan bir sağlık görevlisinden hizmet almayı genelde kabul ediyor. Fakat sağlık sektörünün hala şekillenmekte veya zayıf olduğu gelişmekte olan ülkelerde yaşayan katılımcılar, teknoloji desteği konuda çok daha istekli.

Araştırmaya göre, katılımcılar küçük cerrahi operasyonları doktor yerine robotların yapmasını yüzde 50 ile yüzde 73 gibi bir oranla tercih edeceklerini belirtmişler. Nijerya (yüzde 73), Türkiye (yüzde 66) ve Güney Afrika’daki (yüzde 62) insanlar küçük cerrahi operasyonları robotların yapması konusunda en istekli olanlar. İngiltere’deki katılımcılar ise yüzde 36 oran ile bu konuda en az istekli olanlar. Beklendiği gibi, diz ya da kalça ekleminin değiştirilmesi, tümör alınması, kalp ameliyatı gibi büyük operasyonlarda durum ciddi ölçüde değişiyor. Yine de, bir robot tarafından yapılan büyük cerrahi operasyona girmeye istekli katılımcıların oranı Nijerya’da yüzde 69, Hollanda’da yüzde 40, İngiltere’de ise yüzde 27 olarak ortaya çıkmıştır.

Sağlık hizmetlerine daha hızlı ve kolay erişim (yüzde 36); teşhiste doğruluk ve hız (yüzde 33) istekliliği etkileyen temel faktörler oldu. Robotların karar alma gücüne güvenmeme (yüzde 47) ve insani dokunuş eksikliği (yüzde 41) ise isteksizliği etkileyen temel faktörler oldu. Her ne kadar yüzdeler ülkelere göre değişse de, en büyük iki avantaj ve dezavantaj, Suudi Arabistan ve Katar hariç tüm ülkelerde bu sırayla belirtiliyor. Bu ülkelerde ise katılımcılar ‘insani dokunuş’ eksikliğini en büyük dezavantaj olarak göstermiş.

PwC’nin araştırma raporunu bu linke tıklayarak gideceğiniz resmi sayfasından ücretsiz şekilde indirebilirsiniz.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.