btbilgi

Kaspersky Lab’ın 2016 Kurumsal BT Güvenlik Riskleri anketine dayanan “BT Güvenliğinin İşletmeler Üzerindeki Etkisinin Ölçülmesi” adlı rapor, siber saldırıların ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Rapora bakılırsa tek bir siber saldırı vakası büyük işletmeler için ortalamada 861 bin dolar, KOBİ’ler için ise 86 bin 500 dolar maliyet getiriyor.

Kurumsal BT Güvenliği Riskleri, Kaspersky’nin B2B International ile ortak olarak her yıl düzenledikleri bir anket. 2016 yılı çalışması için 25 ülkede 4 bin’den fazla küçük, orta ve büyük ölçekte işletmeye siber güvenlik konusunda görüşleri ve yaşanan olaylar konusunda sorular sorulmuş. Rapora bakılırsa ortalama bilişim güvenliği bütçesi, doğrudan ve dolaylı kayıpların tümü hesaba katıldığında sadece 2,5 siber saldırıya eş değer teşkil ediyor.

KOBİ‘lerin ilk saldırıdan sonra bir hafta içerisinde tespit edilen saldırılardan toparlanması için, bir gün içerisinde tespit edilen saldırılara kıyasla yüzde 44 daha fazla masraf yapması gerekiyor. Bu masraf büyük işletmeler için yüzde 27 daha fazla oluyor. Kurumların siber saldırı yüzünden hangi alanlarda en çok ekstra maliyet yaşadıkları da sorulmuş. İşletmeler saldırı başına personel eğitimine 79 bin dolar, harici uzmanlardan yardım istemek konusuna ise 85 bin dolar civarı masraf yapmışlar. Bu rakamlar toplam zararın yaklaşık yüzde 19’unu oluşturuyor.

Kurumsal güvenlik yatırımlarına bakılınca, bunların yetersiz olduğu da görülüyor. Tipik bir küçük işletme şu anda toplam bilişim bütçesinin yüzde 18’ini güvenliğe ayırıyor, bu oran büyük işletmelerde yüzde 21’e çıkıyor. Bilişim altyapılarının karışıklığı arttıkça, siber güvenlik bütçeleri de artma eğilimi gösterecek, bu rakamların önümüzdeki üç yıl içinde en az yüzde 14 oranında büyümesini öngörülmüş. Ama KOBİ’ler ve büyük kurumlar arasında, kaynaklara dayalı çok ciddi bir bütçe miktar farkı var: Çok küçük olan işletmelerin yıllık güvenlik bütçeleri 1.000 dolardan başlarken, büyük şirketler için bu bir milyon dolardan fazla olabiliyor.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.