btbilgi

Mesocomlar, doğal organizmaların deneysel olarak işlenmiş ve manipüle edilmiş suların konulduğu konteynerlar. Bu yolla tek ve birleşik stres faktörleri ekosistemin bütünü üzerinde haftalardan yıllara kadar test edilebiliyor.

Proje ile birlikte AQUACOSM araştırmacıları su ekosisteminin evrensel iklim değişikliğine bağlı, çevresel etkiye nasıl tepki gösterdiğini ve büyüyen dünya nüfusunun bu ekosistem üzerindeki baskısını inceliyor. Nejstgaard, “Stres faktörlerinin etkisi farklı ekosistem ve mevsimlerle yaygın biçimde çeşitlenebilir” diyor. Bu nedenle farklı iklimlerde ve coğrafik bölgelerde, karşılaştırılabilir mesocosm deneyleri ve ölçülebilir yöntemlerle incelenecek.

AQUACOSM Kuzey Kutbu bölgesinden Akdenize kadar uzanan iklim ve coğrafya kuşaklarında, Avrupa’daki bir dizi farklı su tiplerinde deneysel araştırma yapmak için gerekli araştırma altyapıları sunuyor.

“100 yılı aşkın süredir, içsular ve denizcilik araştırmaları büyük ölçüde birbirine paralel gelişti. Şimdi ikisini tekrardan birleştirme zamanı” olduğunu söyleyen Avrupa Birliği projesi lideri,  IGB araştırmacısı Jen Nejstgaard AQACOSM’da iki daldan bilim insanlarının bütünleşik ve uluslararası deneysel altyapı ağı kurdukları, hedeflerinin her türden su için deneysel veri kalitesini önemli derece geliştirmek olduğunu söylüyor. Jens Nejstgaard, Geniş çapta uluslararası deneysel araştırma projelerini daha iyi koordine etmek, birlikte iyi uygulamalar geliştirmek ve tatlı su ve denizciliği Mesocosm araştırma altyapılarını uluslararası ve disiplinlerarası olarak daha geniş işbirliklerine açmak istediklerini de dile getiriyor.

21 partner kurumun deneysel altyapıları örnek olarak; tank sistemleri,  karada akım kanalları, Lunz am See (Avusturya) gibi büyük halka açık açıkdeniz tesisleri, The Kiel Offshore Mesocosms (KOSMOS) proje içinde yer alıyor. IGB, Stechlin gölüne benzersiz boyutuyla deneysel tatlı su araştırmalarında kullanılabilecek IGB LakeLab kalite tesisini kurdu.

Ocak 2017’de açılışı yapılan proje yaklaşımı ve boyutuyla benzersiz projeyi Aralık 2020’ye kadar AQUACOSM sürdürecek. Avrupa Birliği tarafından H2020-INFRAIA Project No. 731065, 9 milyon 999 bin 807 € ile destekleniyor.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.