btbilgi

Değişen teknoloji çağında her gün yeni yeni araçlar ile yağmur gibi yağan veri çoğalıyor. Bu veri sağanağında günümüzün bilgi teknolojisi yöneticilerinin iş yükü hayal edilenin ötesinde. Veriyi aldığınız kaynakların çoğaldığı, tehditlerin her geçen gün arttığı eko sistemlerde kullanıcılarınızı anlamak ve doğru yönetmek ne kadar kolay?

Üstelik bulut teknolojisi, sensörler, akıllı kentler, devasa veri merkezleri gibi konuları konuştuğumuz şu günlerde geniş ağ altyapılarında çıkabilecek problemleri zaman, para ve en önemlisi itibarımızı kaybetmeden kısa zamanda çözebilecek beyin gücü ve donanıma sahip miyiz?

Yoksa hâlâ eski usullerle sistem yöneticisinin stresini artırıyor, farklı kaynaklardan gelen sorunları çözünceye kadar sistemimizi iflasa götürecek analiz süreçleri ile mi uğraşıyoruz?

Bilişim ekiplerinin stres kaynaklarının ilki beklenmedik anda gelen krizler
Günümüz dünyasında işin kendisi haline gelen Bilişim teknolojileri ile küresel bir çalışma düzenimiz var. Bu düzeni sağlayan bilişim altyapılarının sürekliliği, üretkenliği verimliliği de işi doğrudan etkileyen faktörler. Sürdürülebilir olması gereken bu hedefler Bilişim teknolojileri ile ilgilenen ekiplerde ve bu ekiplerin yöneticilerinde ciddi baskı ve maliyet stresi oluşturuyor. İşi yapanlar ile bilgi teknolojileri departmanlarının aynı dili konuşamıyor olması bir diğer kritik problem. Bilişim teknolojileri birimlerinin kendi ekosistemindeki kullanıcılara ya da sorumlu olduğu kurum ve kuruluşa üretkenliği, verimliği sağlarken güvenlik kaygısı taşıması, sektörel uyumluluk, sertifikasyon ve denetimler de BT yöneticilerinin hayatını zorlaştıran diğer faktörler.

BT Bilgi Genel Müdürü Göksel Perkin bütün bu faktörlere mobilitenin arttığı günümüzde çok dinamik olan BT varlıklarının hayat döngüsü yönetimini, buna ek olarak yazılım gibi farklı üretici ve konfigürasyonlarla verilen ürünlerin uyumluluk, maliyet, bakım ve denetimlerinde eklendiğini belirterek bütün bu çalışmaların kesintisiz sürdürülebilir olmasının BT yöneticilerinin iş listesinde eksilmeyen, gün geçtikçe artan diğer kalemler olduğunun üzerinde duruyor.

BT Yöneticilerine ve farklı ölçeklerdeki şirketlere Danışmanlık, çözüm ve destek sunan BT Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Göksel Perkin bu konulara ek olarak kriz çıktığı anda krizin nereden geldiğini çabuk ve doğru tanımlayabilme stresini de bu saydığımız stres faktörlerine eklendiğini dile getiriyor.

İşi güvende tutma stresi işin yapısını bozuyor esnekliğini ortadan kaldırıyor
Perkin büyük ve hızla büyüyen yapılarda bilişim teknolojilerini yönlendiren ve takip eden ekiplerin kontrol edilmesi gereken değişkenleri gözaltında tutarken, yapılan işin zamanla esneklik ve çevikliğini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını vurguluyor. Bu durumun içeride yapılan iş üzerinde yarattığı yükün iş yapış biçimlerini olumsuz yönde etkileyerek verimliliği azalttığı dile getiren Göksel Perkin günümüz teknolojilerinde dışarıdan ve içeriden gelen her tür tehdidin stratejik düşünülerek yönetilmesi ve bir savaş gibi bir sonraki hamlenin planlanması gerekliliği üzerinde duruyor.

Yalın iş yalın teknoloji Bilişim Teknolojisi yöneticisinin  elini güçlendiriyor
Perkin günümüz teknolojisinde yapay zeka, derin öğrenmeyi içselleştirmiş sistemler ile bilişim sistemlerinin de bir transatlantik kadar kolayca yönetilebildiğini ifade ediyor.

Günümüzde tehditlerinizi değerlendiren ve seviyelerine göre farklı aksiyonlarda bulunarak Bilişim ekiplerinin karar verme süreçlerini kısaltan ve çevikliğini artıran sistemlerin mevcut olduğunu işaret eden Perkin aslında on yıl önceye göre kurumların bilişim teknolojileri ekiplerinin bu sistemler sayesinde işlerinin kolaylaştığı, risklerinin bu sistemlerle azaldığını vurguluyor.

Büyük veya küçük ölçekte, her işletmenin stres seviyesi kendisine özgüdür
Şirketlerin stres seviyelerinin ölçeklerine göre farklılık gösterdiğini belirten Göksel Perkin küçük ve orta ölçekli kurumlarda da kısıtlı kaynaklarla doğru bilişim teknolojileri alımlarını yürütürken, kuruma doğru hizmeti sağlayacak en az yatırımı yaparak, ihtiyaçları giderme konusunda kararsız olabildiklerini dile getiriyor. Bütün bu tedirginliğin ardında KOBİ’ler için bilişim teknolojilerine yapılan yatırımların işi geliştirecek unsurlar yerine harcama kalemi olarak görülmesi, İşe olan katkısının doğrudan gösterilememesi, bilişim ekiplerinin para harcayan birim olarak görülmekten kurtulamaması, bu alımların işe ve kuruma yapılan yatırım olduğunun anlatılamamasından kaynaklandığını ifade ediyor.

BT yöneticilerine yapay zeka ve makine öğrenmesi ile yenilikçi çözümler
BT Bilgi Teknolojileri olarak şirketlere çözüm sunarken kurumların yaşadıkları sıkıntıları Bilişim yönetici ve ekiplerinin gözüyle değil son kullanıcıları olan işi yapan kurum personelinin gözüyle değerlendirerek aynı dili konuşmalarını sağladıklarını belirten Perkin, işleri son kullanıcı için olabildiğince kolaylaştırarak, kullanıcının yaşadığı sıkıntıları kriz sinyaline dönüşmeden önce görüp aksiyon alan yapılara dönüştürdüklerini dile getiriyor. Uyguladıkları çözümlerin son kullanıcıların işlerini yaparken üretkenliğini düşürmeyen, verimli çalışma ortamını yönetilir ve güvenli hale getirdikleri bütün bunları yaparken son kullanıcının verimini de artırdıklarının üzerinde duruyor.

Bu çözümleri sunarken işletmelerde heterojen BT yapılarındaki hizmetlerde oluşan kesintilerin son kullanıcıya etkisini en aza indirebilecek yetenekleri geliştirdiklerini söyleyen Göksel Perkin birbiri ile etkileşimli büyük sistemlerde çıkabilecek zincirleme sorunlardan kaynaklı sinyallerin anlamlandırılması, ana sorunun bulunması ve farklı krizlerin önüne geçecek sistemlerle aksiyon aldıklarını vurguluyor.

Çözüme giden yolu kısalt, kayıpları azalt
Göksel Perkin özellikle büyük ve dağıtık yapılarda çıkan krizlerde doğru BT sorumlularını aynı ortamda bir araya getirecek ve problem ile ilgili ipuçlarını vererek çözüme daha çabuk ulaştıracak sistemlerle bilişim yönetiminde kayıp vermeden veya en az kayıpla çözüme ulaştırdıklarının üzerinde duruyor.

Etkili donanım ve yazılım platformlarını oluşturmak, satın alımından kurum içinde ömrünü tamamlayana kadar yazılım ve donanım varlıklarını kullandırabilme ve yönetebilmenin üzerinde duran Göksel Perkin güvenlik risklerini minimize edecek uyumluluğu sağlayarak son kullanıcı üretkenliğini düşürmeden kullanıcılara çalışma ortamları sağlamanın günümüz teknolojilerinde mümkün olduğunu da ifade ediyor ve ekliyor;

“BT Bilgi 15 yıllık tecrübe ve deneyimi ile BT yöneticilerine son kullanıcılarına verilen hizmetleri yalın, güvenli, görünür ve son kullanıcı dilinden sunacak çözümler üretmekte, projeler oluşturmakta ve danışmanlık vermekte. Müşterilerimizi başarıya ulaştırmak her zaman temel hedefimiz.  Bunu kurumlara daha yalın çalışma ortamları yaratmak için farklı çözümler yaratarak sağlıyoruz.”

“SaaS ile gelen çözümlere odaklanıp işi ve işin kontrolünü yalınlaştırıyoruz”
BT Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Göksel Perkin sözlerine “2017’de özellikle SaaS hizmet yönetimi platformlarında olan çözümlere odaklandıklarını böylelikle işletmelerin kompleks son kullanıcı ortamlarına ve bilişim teknolojilerinin değişen ihtiyaçlarını karşılamak için bulut çözümlerine geçişlerini kolaylaştırıyoruz” şeklinde devam ediyor. 2017 hedefleri arasında müşterilerine ‘yalın İş, yalın teknoloji’ ekseninde gerçek anlamda işe yarar hizmetleri getirmeyi hedeflediklerini işaret eden Perkin geçmişten gelen şirket tecrübesi ile  müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap veren çözümleri sunmaya devam edeceklerinin üstünde duruyor. Perkin satış ve pazarlama hedeflerini büyüttüklerini işaret ederek “Müşterilerimizle farklı platformlarda bir araya gelerek teknoloji alanında paylaşımlarda bulunuyor, teknik konuları tartışırken teknoloji ve işin yakınlaşmasını sağlayan yenilikleri de gündeme getiriyoruz” diyor.

BT ve güvenlik yönetimini aynı konsoldan yapabilecek sistemler hayal değil
Kurumların hızla değişen son kullanıcı yönetimine adaptasyon sağlarken, mobilin de ön plana çıktığı günümüzde özellikle güvenlik ve operasyonun artık tek bir ortamdan yönetilebilmesinin hayal olmadığının üzerinde duran Perkin, Bilişim Teknolojileri ile ilgilenen ekiplerin sorumlukları arasında yer alan tümleşik son kullanıcı yönetiminin yeterince zorlayıcı bir konu olduğunun altını çizerek; “Bunun yönetimini BT operasyonu ve güvenlik arasına duvarlar kurarak zorlaştırmaya çalışmak yerine BT ve güvenlik yönetimini aynı konsoldan yalın bir şekilde yönetebiliyoruz” diyor.

Uzun soluklu iş ortakları arasına yeni katılan Ivanti, Plixer ve Moogsoft çözümleri ile buluttaki etki alanlarını genişlettiklerini söyleyen Perkin, böylece müşterilerimize çok güçlü ve yalın BT bulut çözümlerini sunmaya devam edeceklerini ifade ediyor.  Yeni iş ortaklarının getirdiği ek çözümler ile   yenilikçilik, büyüme ve yeni teknolojilere odaklanmaya devam edeceklerini dile getiren Perkin kritik BT süreçleri bütünleştirip, otomatize ederek müşterilerimizin dijital iş yapış biçimlerinde değişim sağlayacağımıza inanıyorum diyerek sözlerini sonlandırıyor.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
TRT'de 1990 yılında başladığı profesyonel iş hayatına, özel sektörde ve özel kanallarda farklı programların yapımcılığı ile devam etti. Milliyet Grubu'nun dergilerinde ve Interpro Grubu yayınlarında yazı işleri müdürlüğü ve editörlük görevleri üstlendi. Avrasya’nın en büyük ticaret platformu "CeBIT Bilişim Eurasia" markasının pazarlama iletişimi faaliyetlerini kurguladı ve yönetti. Farklı sektörlerdeki pek çok marka için iletişim konusunda danışmanlık hizmetleri verdi. Şu anda xTRlarge'ın Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapmaktadır.