btbilgi

IDC verilerine göre büyük veri 2020 yılına kadar yıllık yüzde 42’lik büyüme oranıyla 40 zettabayta ulaşacak. Bu hızlı büyümenin de etkisi ile geçen son 10 yıl içerisinde büyük veri analizleri, birçok şirketin ticari faaliyetinde devrim yapacak şekilde önem kazandı.

Pazarlama yetkilileri gelecek öngörüleri için müşterilerinin alışveriş alışkanlıklarını izliyor. Finans yetkilileri farklı ticari faaliyetlerin etkisini daha iyi anlamak için gerçek zamanlı entegre analizler kullanıyor. Bunların yanı sıra artık insan kaynakları yetkilileri de doğru kişileri işe alma, onları eğitme, terfi gibi konularda veri analizleri yapmaya başladı. İK alanında verileri toplamak, yönetmek ve bu verilerin analizlerini yapmak şirketlerin gelecek yatırımlarına yön vermesi açısından da oldukça önemli. Tabii verilerin geçmişe kıyasla devasa boyuta ulaşması IK yöneticilerinin bu verilerden anlamlı sonuçlar çıkarmasını da güçleştiriyor. Bu nedenle bu yazımda, İK yöneticileri için İK metrikleri ve analitikleri konusunda önemli bazı noktalara ve yöntemlere ışık tutmaya çalışacağım:

İhtiyaç duyduğunuz yetenekleri tespit edin

Bir şirketin başarısı çalışanlarının uzmanlık seviyesi ve yetenekleri ile doğrudan ilişkilidir. Evet, yetenek önemlidir. Yetkin kişilerin işe alımı ve yönetimi şirketin büyümesi için kritik bir faktördür. Yetkinlik edinimi analizleri ile şirketinizin yetkin kişileri işe alma konusunda ne kadar iyi olduğunu belirleyebilirsiniz. Bunun için ilk olarak şirketinizin şu an ve gelecekte ihtiyaç duyduğu yetenekleri tespit ederek başlamalısınız. Daha sonra mevcut çalışanların yeteneklerini ihtiyaç duyulan yetenekler ile kıyaslayarak bir sonuca varabilir ve bu yönde işe alımlar yapabilirsiniz.

 Optimum istihdam seviyesini belirleyin

Şirketin kapasitesi gelirleri de etkiler. Kapasite analizleri sayesinde yaptığınız iş için en verimli miktarda istihdam yapıp yapmadığınızı belirleyebilirsiniz. Ayrıca, şirketin büyüme hedefleri doğrultusunda ihtiyaç duyabileceği ek istihdamı da en doğru şekilde belirlersiniz. Burada önemli olan nokta, çalışanlar üzerinde kendilerinin sürekli izlendiği hissi vermeyen, yönetimsel açıdan ek maliyetler doğurmayan doğru yöntemleri kullanmaktır. Bu noktada büyük veri sensörleri oldukça faydalı olacaktır.

İstihdam dalgalanmalarını önceden tahmin edin

Uygun kişileri işe almak, onları eğitmek hem zaman hem de maddi yatırım gerektirir. İşten ayrılma analizleri sayesinde personelin işten ayrılma oranını belirleyerek gelecekte istihdam konusunda yaşanabilecek dalgalanmaları önceden tahmin edebilirsiniz. Bu noktada çalışan memnuniyet endeksi, çalışanın etkileşim seviyesi gibi KPI araçları ile çalışanlar için çeşitli anketler ve işten ayrılma sırasında yapılacak mülakatlar faydalı olacaktır. Burada önemli olan nokta ise şudur. Doğru olan işten ayrılma oranının sıfır olması değil bu oranın düşük seviyede tutulmasıdır.

Şirket kültürünüzü doğru şekilde anlayın

Şirket kültürünü tam olarak tespit etmek ve hatta değiştirmek çok zordur. Burada daha çok sözlü olarak dile getirilmeyen kurallar, sistemler ve davranışlar söz konusudur. Kurum kültürü analizleri sayesinde şirket kültürünüzü daha iyi anlayabilir veya şirket içerisinde mevcut olan farklı kültürleri belirleyebilirsiniz. Bu şekilde şirket kültüründeki değişimleri takip edebilir hatta kültürünüze zararı dokunabilecek öğeleri tespit edebilirsiniz. Bu konuda müşteri ilişkilerinin yaptığı görüşmeleri analiz etmenizi öneririm, bu görüşmeler şirket kültürünün yansımaları ile ilgili ciddi bir kaynak sunacaktır.

En iyi çalışanlarınızın geldiği kanalları tespit edin

Çalışanlar çoğu şirket için en büyük maliyet olduğu gibi aynı zamanda en önemli fırsatlardır. İşe alım kanallarının analizleri sayesinde en iyi çalışanlarınızın hangi kanallar üzerinden geldiğini, hangi kanalların en etkili kanallar olduğunu belirleyebilirsiniz. Bu konuda insan sermayesi katma değeri ve çalışan başına kazanç gibi KPI ölçümlerinin yanında işe alım sırasında yapılacak mülakat ve anketler de faydalı olacaktır.

Anonim verilerle zayıf liderliği ortadan kaldırın

Şirkette, departmanda veya takımdaki zayıf liderlik, hem para kaybına hem de şirketin sahip olduğu potansiyeli tam olarak ortaya çıkaramamasına neden olur. Liderlik analizleri sayesinde veriler aracılığı ile liderlik performansının tüm boyutlarını ortaya çıkarabilirsiniz. Liderlik performansı ile ilgili veriler; anketler, odak grupları, çalışanlar ile mülakatlar üzerinden elde edilebilir. Bu konuda tavsiyem verilerin anonim olarak toplanmasıdır. Bu şekilde çalışanlar daha açık fikirli olacağı için daha faydalı bilgiler de elde edilebilir.

Şirketinizin yaşayabilmesi için çalışanlarınızın performansı kritik unsurdur

Şirketinizin yaşamına devam edebilmesi için çalışanlarınızın da yüksek bir performans sergilemesi gerekiyor. Daha önceki yıllık olarak yapılan performans analizleri zamanla çeyrek bazlı, en son olarak aylık periyotlarla yapılmaya başlandı. Çalışan performans analizleri ile çalışanlarınızın performansını bireysel boyutta tespit edebilirsiniz. Böylece kimlerin daha iyi performans sergilediğini, kimlerin daha fazla eğitime ihtiyaç duyduğunu belirleyebilirsiniz. Günümüzde bu alanda veri toplamak ve analizler yapmak için kitlesel performans değerlendirmelerinden büyük veri analizlerine kadar birçok araç bulunmaktadır.

Geçmiş ve geleceği harmanlayan analitik yaklaşım kurun

Elde edilen verilerden hem geçmişe yönelik tanımlayıcı analizler hem de geleceğe yönelik tahminsel analizler kullanarak sonuçlar çıkarılmalıdır. Örneğin geçmişe yönelik analizlerde “Kadın erkek oranı geçen sene neydi?” veya “Yeni mezunların performans puanları diğer çalışanlara göre nasıldı?” gibi sorulara, geleceğe yönelik tahminsel analizlerde ise “Hangi çalışan gruplarının ayrılma riski daha yüksek?” veya “Bu sene kaç adet yeni mezun almalıyız?” gibi sorulara yanıtlar aranmalıdır.

İK’nın elinin altında olması gereken veriler

Tabii tüm bu analizler için İK’nın önemleri verilere de sahip olması gerekiyor. Bu verileri de aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

İK temel verileri: Kurumiçi nüfus bilgisi, yönetim bilgisi, yıllık işten ayrılma oranı gibi temel verilerde oluşur.

İK yetenek verileri: Çalışanların performansları ile ilgili oluşturan veritabanları ve çalışanlar ile yapılan anket sonuçları bu kapsamda değerlendirilebilir.

İK eğitim ve öğrenim verileri: Kurumiçi eğitimlere kişilerin katılım oranları ile ilgili veriler.

İK ödül verileri: Çalışanlara verilen ödül ve teşvikler ile ilgili bilgiler.

İK kaynak verileri: Önceki iş deneyimleri, eğitimler gibi veriler bu kategori içerisinde yer alır.

İK ulaştırma verileri: Şirketin sahip olduğu araçlar ve bu araçları kullanan kişiler ile araçların kullanım düzeyi

Çalışan davranışı: İş giriş çıkış zamanı gibi veriler

Ağ ve BT verileri: VPN erişimi, veri kullanım miktarı ve e-posta istatistikleri

Sigorta verileri: Medeni durum ve sahip olunan çocuk sayısı

Harici veriler: Sosyal medya aktiviteleri

Sonuç

Kurumsal şirketlerin, bazılarının müşteri yolculuğu bazılarının ise müşteri deneyimi dediği süreci keşfetmelerinin üzerinden uzunca bir süre geçti. Bu süreç, müşterinin potansiyel müşteri olduğu anda başlar ayrıldığı güne kadar devam eder. Buradaki amaç, potansiyel müşterileri şirkete kazandırmak, mevcut müşteri kayıplarını azaltmak, müşteri deneyimini iyileştirmek ve süreci şirket açısından daha verimli yönetmektir.

Şimdi yukarıdaki cümlelerde müşteri yerine çalışan koyalım. İK analitikleri ve metrikleri bu süreci çalışan deneyimini veriye dayalı yönetmenize olanak sağlamakta böylelikle sürecin hem çalışan hem de işveren açısından daha verimli olarak yaşanmasını sağlamaktadır.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
Uludağ Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden 1993 yılında lisans derecesi alan Gökhan Arıksoy, iş hayatındaki ilk deneyimini Başarı Elektronik’te araştırma ve geliştirme mühendisi olarak edindi. Daha sonra Siemens’te iş geliştirme yöneticiliği görevini üstlenen Arıksoy, ITD, Sabancı Telekom, BEA ve SAP şirketlerinde satış müdürlüğünden satış yöneticiliğine, ülke satış direktörlüğünden finansal hizmetler endüstrisi liderliğine kadar pek çok kritik pozisyonda rol aldı. Arıksoy, Aralık 2011 itibarıyla Software AG’nin Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atandı. 2013 yılından bu yana iş zekası ve raporlama konusunda faaliyet gösteren Metric firmasnın genel müdürü olarak yöneticiliğini yapmaktadır.