btbilgi

Deloitte, 2017 yılına yönelik ‘Küresel İnsan Kaynakları Trendleri Raporu’nu yayımladı. Çalışma Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 140 ülkede, 10 binin üzerinde İK ve iş dünyası profesyonelinin görüşleri alınarak yapılmış. Rapora göre ‘geleceğin organizasyonunu inşa etme’, dünya çapında ve Türkiye’deki profesyonellerin yakın gelecekteki en önemli önceliğini oluşturuyor. Şirketlerin sıradaki diğer öncelikleri ise çalışan deneyimi ve performans yönetimi olmuş.

Türkiye’ye bakılınca, listede geleceğin organizasyonu planları yine ilk sırada. Performans deneyimi daha yüksek öncelik gösterirken üçüncü sırayı yetenek kazanımı alıyor. Kariyer ve öğrenme dördüncü, çalışan deneyimi ise beşinci sırada yer almış.

‘Performans yönetimi’ hem dünya çapında hem de Türkiye’de ilk 3 öncelik içinde ama Türkiye’deki profesyonellerin çoğu küresel benzerleri ile karşılaştırılnca bu konudaki yetkinliklerini zayıf buluyor. ‘Ödüllendirme ile çalışanlarını motive etme’ konusunda Türkiye’deki şirketlerin yüzde 69’u yetersiz olduğuna inanıyor. Küresel tarafta ise bu oran yalnızca yüzde 32 seviyesinde. Türkiye’deki profesyoneller çalışanlarına zamanında, doğru geri bildirim yapma ve her seviyeye yönelik teşvikler sunma konularında da kendilerini yetersiz bulduklarını açıklamışlar.

Araştırmaya katılan küresel şirketlerin yüzde 81’i ‘yetenek istihdamı’ konusunu önemli buluyor. Türkiye’de de bu oran yüzde 84 ile genele paralel durumda. Ama hem Türkiye’de, hem de genelde şirketler bu konuda yetkinlik seviyelerinin zayıf olduğunu düşünüyor.

ik dönüşümünde öncelik: Geleceğin organizasyonunu inşa etmek

‘Kariyer ve eğitim’ dünyada da, Türkiye’de de İK profesyonellerinin önem verdiği konular arasında üst sıralarda. Mesleki gelişim ve eğitim konusu Türkiye’de üst yönetimin de gündeminde yüzde 90’lık bir paya sahip.

Liderlik konusu şirketlerin geleceğe dair öncelikleri arasında önemli bir yerde. Raporda özellikle çok daha çevik ve dijital becerilere sahip, daha güçlü ve yenilikçi özelliklere sahip liderlere ihtiyaç olduğu ifade ediliyor. Türk profesyonellerin sadece yüzde 38’i, mevcut liderlerden sonra gelecek liderlerin yetiştirilmesi konusunda şirketlerinin zayıf olduğuna inanıyor.

Raporda bütün kurumların organizasyonel yapılarını ve insan kaynakları stratejilerini, dijital dönüşüm doğrultusunda gelişmelere adapte etmeleri gerektiğini önemle ifade edilmekte. 2017 trendlerinde bütün alanlarda bir yeniden yapılanma sinyaline işaret ediliyor. Şirketlerin dış kaynak kullanımı, robotik, bilişsel araçlar ve yapay zeka sistemlerine ‘zenginleştirilmiş işgücü’ olarak yaklaşması gerekiyor. Küresel şirketlerin yüzde 41’i bu teknolojileri işgücüne entegre ettiklerini belirtiyor. Türkiye’deki yöneticiler ise bu konuda henüz bariz adımlar atmadıklarını itiraf ediyorlar.

2016 ekonomik ve siyası anlamda sorunlu bir yıl oldu. Yine de önümüzdeki 12-18 ay içerisinde İK alanında yatırımlarını aynı ölçüde sürdüreceğini ya da artıracağını belirten şirketlerin oranı Türkiye’de yüzde 94. Dünya çapındaki şirketlerin geneline bakında bu oran yüzde 84’ geriliyor. Araştırmaya Türkiye’den katılanların yüzde 2’si, genel katılımcıların ise yüzde 9’u İK yatırımlarında bir azalmaya doğru bir gidiş olacağını beyan etmiş.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.