btbilgi

Facebook, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ve Dünya Bankası, dünya çapındaki küçük işletmelerin durumlarını anlamak amacıyla beraberce bir çalışma yaptılar. ‘Future of Business’ (İş Dünyasının Geleceği) isimli bu araştırma, OECD ve Dünya Bankası’nın hazırladığı sorular ile Facebook üzerinden aylık olarak yapılan anket üzerinden derlenmiş durumda.

Raporda verilen bilgiye göre tüm ekonomilerin yüzde 90’ını küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) temsil ediyor. Dünya genelinde 60 milyondan fazla KOBİ ise müşterilerine ulaşmak için sosyal medyayı ve geçerli bir araç olarak Facebook’u tercih ediyor. İşte bu araştırma da bu KOBİ’lerin duyarlılıklarını, faaliyetlerini ve sorunlarını anlamak amacıyla hazırlanmış.

İş Dünyasının Geleceği raporunun Türkiye verilerine bakıldığında ilk dikkati çeken, KOBİ’lerin şimdiki durumları hakkındaki görüşleri. İşletmelerin yüzde 42’si şu anda işlerine olumlu bakıyor, yüzde 15’i ise olumsuz. Yüzde 43 kadarının kararsız cevap vermesinin altında, şu anda ülkenin içinden geçtiği sıkıntılı dönemin izleri bulunabilir. Fakat KOBİ yöneticileri geleceğe genelde umutla bakıyorlar. Araştırmaya katılanların yüzde 50’si işletmelerinin önümüzdeki 6 aydaki görünümünü olumlu olarak nitelendirmiş. Yüzde 17 kadarı olumsuz ve yüzde 34’ü kararsız cevap vermiş.

İş Dünyasının Geleceği raporunda Türk KOBİ ’lerine bakış

Son 6 aydaki faaliyetlere bakıldığında, işletmelerin pek fazla değişikliğe gitmeme eğiliminde oldukları gözlemleniyor. Son 6 ayda Türkiye’deki KOBİ’lerde çalışan sayısı pek değişmemiş, yüzde 58’inde durum bu şekilde. Sadece yüzde 15’i çalışan sayılarında artış olduğunu belirtiyor. Fakat gelecek 6 ayda işletmelerin yüzde 30’u çalışan sayısını artırmayı hedefliyor.

KOBİ’lere en çok zorluk çektikleri konular da sorulmuş. İlk üç sırada yüzde 62 oran ile ‘ekonomik koşulların getirdiği belirsizlikler’, yüzde 54 ile ‘müşterilerin ilgisini çekme’ ve yüzde 50 ile ‘gelir artırma’ yer almış. Ayrıca kârlılığı korumak ve büyüme için maddi kaynak bulmak da yine küçük işletmelerin önemli sıkıntılarından.

Araştırmaya katılan işletmelerin yüzde 20’si uluslararası ticaret yapıyor, yüzde 68’inde yöneticilerin çoğunluğu erkek ve yüzde 46’sında 2-4 arası çalışan bulunuyor. Şirketlerin üçte biri 10 yıldan uzun süredir faaliyet gösteriyor, son bir yılda kurulmuş olanların oranı ise yüzde 13. Anket yapılan KOBİ’ler arasında en büyük iş kolunu yüzde 17 oran ile telekom/iletişim sektörü oluşturuyor. Perakende veya toptancı olanlar yüzde 14, gıda hizmetleri verenlerin oranı ise yüzde 10. Bu üç büyük iş dalını yüzde 7 ile üretim ve yüzde 6 ile kişisel hizmetler takip ediyor.

Rapora ek olarak, araştırmanın dünya çapındaki sonuçlarını www.futureofbusinesssurvey.org adresinden görmek mümkün.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.