btbilgi

Büyük Veri pazarı hızlı gelişen bir sektör. Bu nedenle birçok piyasa uzmanının gözü bu konudaki gelişmeler üzerinde. Network World yönetici editörlerinden Ann Bednarz gibi uzmanlar 2017 yılı ve ilerisi için bu alanda beklenebilecek değişimler konusundaki fikirlerini paylaşmaya başladı.

Bednarz pazar araştırması ve danışmanlık firması olan Ovum’un raporuna dayandırdığı makalesinde Büyük Veri pazarının 2016 yılında 1,7 milyar dolarlık değerinin 2020 yılına kadar 9,4 milyar dolara çıkacağını ifade ediyor. Dört yılda dört kattan fazla büyüme kuşkusuz şirketler ve yöneticiler açısından da bazı güçlükleri gündeme getiriyor. Öncelikle pazarın hızla büyümesi ihtiyaç duyulacak yeteneklerin de değişmesi anlamına geliyor.

Ovum raporunda da ifade edilen Büyük Veri trendleri şu şekilde sıralanıyor:

Verileri Ülkede Tutmak İçin Gelen Baskılar Artacak: Küresel bir hukuk firması olan Morrison & Foerster’a göre verileri ülke içinde tutmak için düzenlenen mahremiyet yasalarında artış bekleniyor. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre: “Rusya’da veri yerelleştirme yasalarının Rus mahkemelerince uygulanmaya başlaması ve Çin’in veri yerelleştirme kanunu uygulamaya koyması gibi gelişmelerin ardından daha fazla veri yerelleştirme kanunu görmeyi bekliyoruz.”

Şirketler Verileri Paraya Çevirmekte Zorlanacak: Araştırma firması IDC’ye göre işyerlerinin veriyi ürüne dönüştürmek için çok sayıda imkanı olmasına karşın, bu zorlu süreçte birçok firma ellerindeki fırsatları kaçıracak. IDC FutureScape: Worldwide CIO Agenda 2017 Predictions adlı raporlarında şu ifadeler yer alıyor:

“İş liderlerinin bütün çabalarına karşın, iş yerleri anlamlı ürünler üretme ve sürekli gelir elde etme konularında zorluklar yaşayacak. Bu süreci başarıyla atlatan şirketler sağlam BT stratejileri kullanacaklar. Veri aktarımı, iletimi, dönüşümü, analizi, kontrolü ve stoklanması ile veri erişimi ve güvenlik gibi konularda hizmetler sunacaklar.

Veri Gölü (Data Lake) Teknolojileri Faydalı Hale Gelecek: Reltio şirketinin pazarlama şefi Ramon Chen’e göre düşük depolama ve işlem harcaması taahhüdü veren Data Lake teknolojisini erken aşamada kendi altyapılarına ekleyen şirketler, hem teknolojinin kendisi için hem de büyük veri yığınlarını toplayabilmek ve işleyebilmek için gereken çok sayıda hizmete ciddi miktarlarda para harcadılar. Ancak bu bilgileri derleyebilecek yetenekteki kişiler bulmak o kadar kolay olmadı. Şirketler, iş süreçlerinde görev alan uygulamalardan gerçek zamanlı güncellemeler alabilmek, bu uygulamalara bilgi sağlayabilmek ve temel veri yönetimi ile operasyon uygulamaları arasında bağlantı kurabilmek gibi konularda nitelikli işgücü açısından önemli sıkıntılar yaşadı.

Chen’in 2017 yılı için öngörüleri ise şöyle: “Şu anki mevcut Büyük Veri projelerinde güvenilebilir bir veri temeline ihtiyaç olduğu biliniyor ve yeni projeler bütünsel veri yönetim stratejileriyle birleştiriyor. Bu gelişmeler sayesinde 2017 yılında Data Lake teknolojisinin verimli sonuçlarına tanık olabileceğiz”.

Yapay Zeka Teknolojisi Şirketlerinin Alımlarında Artış Gözlemlenecek: Chen, Yapay Zeka teknolojilerinin (Makine Öğrenimi ve Derin Öğrenme konuları da dahil olmak üzere) her alanına oldukça yoğun bir talep olduğunun altını çiziyor. Günümüzde bu teknolojileri geliştiren birçok girişimin satın alındığı gözlemleniyor. Bu trendin ana sebeplerinden biri de yapay zeka uzmanlarına duyulan ihtiyaç.

“Satın alınan girişimlerin çok kısa olan hayat hikayeleri göz önüne alındığında, bu satın alımların, şirketin o güne kadar ürettiği değere bağlı olduğu kadar dünya üzerindeki kısıtlı sayıda bulunan yapay zeka uzmanlarını bünyeye kazanmak için de yapıldığı anlaşılıyor”.

Chen bu yüzden 2017 yılında daha da agresif bir satın alma trendi gözlemleyeceğimizi tahmin ediyor.

IoT Mimarlarına Olan Gereksinim Artacak: IDC’nin tahminlerine göre 2020 yılına kadar IoT 1,46 trilyon dolarlık bir pazar haline gelecek. Pazar büyüdükçe konunun uzmanlarına olan gereksinim de artacak. Teradata’da pazarlama uzmanı olan Dan Graham’a göre IoT mimarlarına olan talep veri bilimcilerini geçecek.

“IoT teknolojilerinin yaygınlaşması, bu konu hakkında programlama ve operasyon tasarımı ihtiyaçlarını arttıracak. Bir gecede binlerce özgeçmiş güncellenecek. Bununla beraber şirketlerin sadece yüzde 10’u asıl gereksinimlerinin IoT Analiz Mimarı olduğunu farkında. Bu iş, IoT Sistem Mimarlığı’ndan oldukça farklı. IoT teknolojileri için paylaşımlı ve merkezi mantıksal analiz tasarımı yapabilen yazılım mimarlarının değeri oldukça artacak”.

Veri Bilimci İhtiyacı Gerileyecek: Ovum, yayınladığı büyük veri trendleri raporunda veri bilimcilere olan ihtiyacın azalacağını öngörüyor. Rapora göre, Indeed.com verilerine bakıldığında veri bilimcilere olan ihtiyacın son dört senede aynı seviyede kaldığı görülüyor. İhtiyaç sabit kalmasına rağmen okullar her sene daha fazla sayıda bu işi yapabilecek niteliklere sahip öğrencileri mezun ediyor. Ovum’a göre büyük organizasyonlar veri bilimciden ziyade veri bilimi işini halledebilecek uygulama ve araçlara daha çok ihtiyaç duyuyor.

Veri Bilimi Bir Takım İşi Haline Gelecek: Şirketlerde günümüzde veri bilimciler ve veri mühendisleri farklı roller üstleniyor. Veri bilimciler hipotez üretme ve test etme üzerinde çalışırken veri mühendisleri veri setleri seçerek üretim algoritmalarını optimize ederler. Ovum’a göre bu süreçler ortaklaşa gerçekleşmediği sürece, veri bilimcilerin çalışmaları tam anlamıyla pratiğe dökülemeyebilir. Rapora göre veri bilimciler tarafından üretilen modellerin doğru veri setleriyle hayata geçirilebilmesi için veri bilimciler ve veri mühendislerinin daha çok iletişim kurması gerekiyor.

Ovum, bununla beraber, öğrenen yapay zeka kullanan şirketlerde üretilen modellerin, sadece veri bilimcilerin kafasında kaldığı sürece, yapay zeka teknolojilerinden tam randıman alınamayacağı konusunda da uyarıda bulunuyor.

“İş analistleri ile veri bilimcilerin planlama, üretime geçme ve makine öğrenim modellerinin kullanımı gibi alanlarında ortaklaşa çalışabileceği bir ortam oluşturma trendi gözlemleyeceğiz.”

İnternet Üzerinden Canlı Yayın Analizleri Tekrar Önem Kazanacak: Ovum raporunda “Hareketli veri analizi yeni bir teknoloji değil. Olguları işleyen programlar 20 senedir kullanılıyor” derken, internet üzerinden canlı yayınların daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için halihazırda birçok nedenin olduğunu açıklıyor. Örneğin, açık kaynak teknolojisi internet üzerinden canlı yayın yapabilmeyi daha erişilebilir bir hale getirdi. Benzer bir biçimde ihtiyaca göre ölçeklenebilen ticari altyapıların artması ve gelişmesi de bu süreci hızlandırıyor.

Ovum’a göre özellikle IoT teknolojileri, algılama, analiz etme ve gerçek zamanda reaksiyon verme yeteneklerine sahip uygulamaların artışıyla birlikte internet üzerinden canlı yayın yapma ilgisini ateşliyor. Buna karşın pazar henüz dengeye oturmadı. Şirket şu tahminde bulunuyor:

“Günümüzde bu konuda gittikçe artan sayıda seçenekler birbiriyle yarış halinde bulunuyor. İleride pazarda bulunan internet üzerinden yayın platformu sayısının üç ya da dörde düşerek pazarın denge bulmasını bekliyoruz”. Spark Streaming ve Amazon Kinesis Analytics gibi platformlar hala geliştirilme sürecinde. “Pazar henüz gelişme aşamasında. Bu nedenle 2017 yılı içerisinde bu dengenin gerçekleşeceğini düşünmüyoruz. Canlı yayın motorlarının olgunlaşması ve IoT kullanımının yaygınlaşması için 24 ile 36 ay arasında bir sürenin geçmesi gerekebilir”.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.