btbilgi

İnternet ve mobil teknolojiler, kurum ekosistemlerini büyütürken, bu gelişmenin farklı birçok yansıması olabiliyor: Müşteri ölçeğinin genişlemesi, cihaz sayısının artması ve dolayısıyla akan veri hacminde inanılmaz bir büyüme. Rekabetin önemli bir unsuru artan veri yükünün doğru olarak değerlendirilmesi yeni bakış açıları ve yeni yazılımlar gerektiriyor. Birçok yazılım ve entegrasyon firması bu anlamda yeni ürünler geliştirirken, ar-ge projelerine de hız veriyor. SAP’nin iş analitikleri konusunda Türkiye’deki 40’ın üzerindeki iş ortağı arasında en büyüklerinden olan Metric sadece bu alana odaklı yazılım ve danışmanlık hizmetleri ile tanınıyor. Şirket bu alanın önde gelen diğer markalarını kullanan şirketlere de kendi geliştirdiği çözümleriyle entegratör ve danışman olarak hizmet veriyor.

2007 yılından bu yana iş zekası ve raporlama konusunda faaliyet gösteren şirket Kurumsal Performans Yönetimi başlığı altında Bütçe Planlama ve Finansal Konsolidasyon çözümleri de sunuyor. 2015 yılında ar-ge gelirleri yaklaşık yüzde 13 büyüyen Metric, kendi alanında bir ilk örnek olarak bellek içi (in-memory) bütçe planlama ve finansal konsolidasyon projelerinden birinin de sahibi konumunda. Her beş çalışanından biri ar-ge projeleriyle ilgilenirken kurumun 2015 ar-ge bütçesi 4 milyon TL civarında gerçekleşti. Tübitak ile gerçekleştirdiği iki projesinin yanı sıra Metric resmi ar-ge merkezi statüsünde projelerini sürdürüyor.

Metric Genel Müdürü Gökhan Arıksoy, başından bu yana her yıl yüzde 40 büyüyen şirketin özellikle son üç yılda büyük bir performans gösterdiğine değinerek şunları söylüyor:

“Metric açısından lisans gelirlerimiz genel büyümeye paralel giderken danışmanlık ve destek hizmetlerinden elde ettiğimiz gelirler son 3 yılda 3 kat büyüdü. Müşterilerimiz hala yatırımlarını yapmaya devam ediyor. Çünkü şirketler açısında iş analitikleri, “Bunu yapmayayım” diyeceğiniz türden bir faaliyet değil. Bir belirsizlik ortamı olsa bile o belirsizliği sizi nasıl etkilediğini tahmin edebilmeniz lazım. Bu yıl da özellikle danışmanlık ve destek hizmetlerinden elde ettiğimiz gelirlerde çift basamaklı bir büyüme öngörüyoruz”.

Metric, bu yıl, Deloitte’un Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerini belirlemek amacıyla oluşturduğu Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye 2016 Listesi’ne girdi.

Metric’de 2016 zor ancak hareketli geçti
Ekonomideki birçok belirsizliğe rağmen Metric, yılı, yeni müşteriler ve yeni projelerle kapatıyor. Şişecam, CarrefourSA, Aromsa, Tadım, Hayat Holding, Zer, Garanti Filo, AGT, Zorlu Gayrimenkul, Flokser, Esan, Defacto, Anadolu Sigorta, Zurich Sigorta, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası, BAT Romanya, Eti Romanya, Azercell, Vodafone Kıbrıs gibi şirketlerle bütçe planlama ve konsolidasyon, kurumsal performans yönetimi, bellek içi veri ambarı, veri sahipliği ve ana veri yönetimi, iş zekası ve raporlama gibi çeşitli iş analitikleri konularında birçok ortak proje gerçekleştirdi.

Örneğin, Azerbaycan’ın lider GSM operatörü Azercell, Şubat 2016 itibarı ile iş zekası hizmetlerini yönetilen servis olarak Metric üzerinden alıyor. Önceliğine göre farklı hizmet seviyesi anlaşmaları (SLA) dahilinde 7/24 sistem yönetimi, bakımı, yeni taleplerin yönetimi gibi çok sayıda yerinde ve uzaktan hizmet bu anlaşma kapsamında Metric tarafından sağlanıyor.

Firmalarımız son yıllarda ar-ge ve yenilikçilik konusunda mesafe kat etmiş olsa da çevremizden gördüğümüz kadarıyla gidilecek epey uzun bir yol var

“Ar-ge kurum kültürlerine işlemeli”
Ülkemizde ar-ge’nin hala geniş kitleler tarafından bir masraf kalemi olarak değerlendirildiğini ifade eden Metric Genel Müdürü Gökhan Arıksoy, “İnovasyonun firma kültürlerinin ayrılmaz bir parçası olması gerekiyor” diyerek şunları söyledi:

Arıksoy, “Uzun yıllardır beraber çalıştığımız Alkaze Danışmanlık ile birlikte yenilikçi kültürün kendi iş habitatımızda yerleşmesi için çaba gösteriyoruz” diyor.

“Ülkemizdeki firmalar son yıllarda bu konuda mesafe kat etmiş olsalar da çevremizden gördüğümüz kadarıyla gidilecek epey uzun bir yol var. Bunun da nedeni, büyük küresel oyuncular arasında ve onların tedarikçileri arasında sahip olunan etkileşim, işbirliği, paylaşım ve rekabet öncesi çalışmaların maalesef henüz ülkemizde istenilen seviyede olmamasıdır. Biz Metric Ar-Ge Merkezi bünyesinde bu kapsamdaki çalışmalara öncelik veriyoruz. Ayrıca, dört devlet destekli ar-ge projemiz ile ar-ge merkezimizin kurulumu da dahil uzun yıllardır beraber çalıştığımız Alkaze Danışmanlık ile birlikte yenilikçi kültürün kendi iş habitatımızda yerleşmesi için çaba gösteriyoruz. Ar-ge ve inovasyon odaklanarak ürün ve hizmetlerdeki katma değeri artırmak için diğer firmalara da yetkin danışmanlar ile birlikte benzer çalışmalara yönelmelerini öneriyoruz”.

Metric de 2014 yılında başlattığı iki Tübitak projesini ürün haline getirerek çıktılarını Yapı Kredi Bankası, HSBC, Turkcell, Vodafone, British American Tabacco, Aviva gibi firmalara sattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamalara göre şu an mevcut durumda 267 olan Ar-Ge ve Tasarım Merkezi sayısının 5 yıl içinde 1000’e çıkarılması hedefleniyor. Böylece önümüzdeki altı yıl içinde GSMH içindeki ar-ge harcamalarının, yaklaşık iki katına çıkarılması, yüzde 3’e ulaştırılması, hedefleniyor.

Kişisel verilerin korunması ve Monimetric
Metric’in geliştirdiği ürünlerden biri Monimetric özellikle kişisel verilerin korunmasıyla ilgili yasal yaptırımlar nedeniyle önem kazanıyor. Türkiye’de 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında şirketlere uyum çalışmaları için verilen 6 aylık süre 7 Ekim’de doldu. Banka, sigorta, sağlık, perakende ve telekom gibi kişisel verilerin çok sık işlendiği ve saklandığı sektörler olmak üzere aslında tüm sektörleri yakından ilgilendiren yasaya göre kişisel verilerin nerelerde kullanıldığının raporlanabilmesi zorunlu hale geliyor. Üstelik kişisel veriler ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketleri, hapis cezasına varan ağır cezalar bekliyor.

Metric Genel Müdürü Gökhan Arıksoy’a göre Monimetric kullanan şirketler, verileri içerisinde yer alan müşteri adı, adresi, telefon numarası gibi kişiler bilgilere kimin erişim hakkı olduğunu, bu bilgilerin hangi raporlara geçtiğini ve kimlerin bu verileri kullandığını görebiliyor.

Avrupa Birliği (AB) direktifleri çerçevesinde çıkarılan yasada, yasaya göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketleri, 5 bin TL’den başlayıp 1 milyon TL’ye kadar çıkabilen para cezası ile 1-4,5 yıl arası hapis cezası bekliyor.

Raporlama ortamlarının tek platformdan yönetimini mümkün kılan, regülasyonlara uyumlu sade ve stabil ortamlar sunan Monimetric çözümü, şirketlerin BT altyapılarına denetim, raporlama, veri yönetimi ve yetkilendirme konularında performans ve verimlilik artışı sağlıyor. Özellikle iş zekası ortamlarında sistemleri anlık izleyerek kişisel verilerin nerelerde kullanıldığını raporlayabiliyor. Monimetric kurumların raporlarının neresinde kişisel verilerin olduğunu, bunların kimler tarafından görüldüğünü tespit edebiliyor.

Metric Genel Müdürü Gökhan Arıksoy, konu hakkında şu bilgiyi verdi:“Bu çözüme sahip şirketler, verileri içerisinde yer alan müşteri adı, adresi, telefon numarası gibi kişiler bilgilere kimin erişim hakkı olduğunu, bu bilgilerin hangi raporlara geçtiğini ve kimlerin bu verileri kullandığını görebiliyor. Tüm bunların yanı sıra kişisel verilere erişim yetkisini topluca devre dışı bırakılabiliyor, içinde kişisel verilerin yer aldığı raporlara erişim otomatik olarak engellenebiliyor. Herhangi bir erişim girişimi durumunda ise güvenlik önlemleri anlık olarak devreye girebiliyor. Geliştirdiğimiz bu çözüm sayesinde Türkiye’de faaliyet gösteren şirketler ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanununa’ tamamen uygun bir altyapıya sahip oluyor”.

 

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
Ekonomi ve bilişim sektöründe editörlükten yayın yönetmenliğine 30 yılı aşkın habercilik ve içerik serüveni. Bu çizgide ara duraklar olarak, Computerworld, InformationWeek, IT Business, Bilişim gibi sektörün önde gelen yayınlarının yönetimi, sonrasında çeşitli ajanslarda iletişim danışmanlığı ve içerik iletişimi ağırlıklı bir mesai. Nihayetinde gönül verdiği yayıncılığa dönüş.