btbilgi

Internet World Stats araştırması, 2016 yılının üçüncü çeyreği itibarı ile dünyada her iki kişiden birinin internet kullandığını gösteriyor. IAB Türkiye İnternet Ölçümleme Araştırması Raporu’na göre ise Türkiye’de 12 yaş üstünde 31 milyon aktif internet kullanıcısı var. İnternet kullanıcılarının artması ve yeni teknolojilerin tüm iş dallarında kullanılması, dijital ekonomiyi hızla büyütüyor. Bir Accenture Strategy araştırmasına göre dijital ekonominin dünya ekonomisindeki payı 2016 dahilinde yüzde 22,5 olarak gerçekleşmiş.

Dijital ekonominin önemli bir parçası da dijital reklam. IAB Türkiye (Interactive Advertising Bureau), IPSOS ve Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi’nin beraber hazırladığı “Dijital Reklamın Ekonomiye Katkısı Araştırması” raporu da dijital ekonomide dijital reklam pazarının aldığı yeri gösteriyor. Araştırma firması IPSOS, Genetik Algoritma yöntemiyle 2012-2015 GSYİH verisi, mecra bazında medya yatırımları, nüfus ve işsizlik ile modelleme yaparak dijital reklamın, toplam ekonomiye katkısını hesapladı.

Araştırmanın dikkat çekici sonuçlarından biri şu: Dijital reklam pazarı yüzde 1 büyürse, doğrudan ve dolaylı etkileriyle birlikte milli gelirde 450 milyon TL’lik artış gerçekleşebilir. Araştırma verileri, dijital reklamın 2015’de ekonomiye 27,5 milyar TL katkı sağladığını ve 1,26 milyonluk istihdam yarattığını belirtiyor. Ayrıca rapora bakılırsa 1 TL’lik dijital reklam yatırımı milli gelire 17,2 TL olarak yansıyor. Rapor, özellikle genç nüfusun dijital reklamda sıklıkla istihdam edildiğini ve bu şekilde sadece dijital değil, geleneksel ekonomi açısından da fayda sağladığını ifade ediyor.

Araştırma ile ilgili olarak IAB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mahmut Kurşun bazı açıklamalar yaptı. Kurşun, Avrupa’da 2015 yılında ilk kez dijital reklam yatırımlarının 30,7 milyar Euro’ya vardığını ve televizyon reklamlarını geride bıraktığını söylüyor. IAB Avrupa’nın verdiği rakamlara göre Avrupa’daki 5,4 milyonluk dijital reklam istihdamı, 113 milyar Euro’luk gayri safi değer yaratıyor. Kurşun, IAB Türkiye’nin bu araştırmayı her iki senede bir tekrarlamayı planladığını da belirtti.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.