btbilgi

Dünya çapında 5 binden fazla firmaya insan kaynakları ve öğrenim stratejileri konularında hizmet veren bir araştırma ve danışmanlık hizmetleri firması olan Bersin by Deloitte, 2017 İnsan Kaynakları öngörülerini yayınladı.

Raporda, bu sene yaşanan değişimlerin en önemli noktası, “dijital temas” olarak tanımlanıyor. Gelişen teknoloji sayesinde 24 saat internete bağlı olduğumuza değinen rapor, cebimizde taşıdığımız akıllı telefonların, GPS, canlı video izleme, kamera, çeşitli algılayıcılar ve ölçüm yetenekleri ile artık akıllı telefondan çok daha yetenekli hale geldiğini vurguluyor. Yapay zeka teknolojilerinin popülerleşmesi de günümüzde gözlemlediğimiz önemli değişimlerden biri. Oxford akademisyenleri sırf bu trend nedeniyle önümüzdeki 20 yıl içinde günümüzdeki mevcut işlerin yüzde 47’sinin yeniden tanımlanması gerekeceğini düşünüyor. Bütün bu gelişimler kaçınılmaz bir biçimde şirketlerin yönetim şeklini de değiştirecek.

Dijital tehdit sürüyor

Bersin by Deloitte ve MIT (Massachusetts Institute of Technology) işbirliğiyle bu yılın başında 1.000’in üzerinde işyerini kapsayan bir araştırma yapıldı. Bu araştırma sonucuna göre iş yerlerinin yüzde 90’ı yaptıkları işlerin dijital rakipleri tarafından tehdit edildiğini hissediyor. Bununla birlikte katılımcıların yüzde 70’i değişen şartlara uyum sağlayacak liderlik vasıflarına ve yeteneklere sahip olduklarını düşünmüyor.

130 ülkede ve 7 bin iş yerini kapsayan Deloitte Human Capital Trends araştırması ise şirketlerin yüzde 92’sinin başarılı olmak için doğru biçimde organize olmadığını ortaya koyarken, şirketlerin sadece ve sadece yüzde 14’ünün değişen çağa uygun yeni bir organizasyonun nasıl olması gerektiği konusunda bir fikir sahibi olduğunu gösterdi. Bütün bu bulgular, teknolojinin, hayatımızda olduğu gibi kurumsal yapılarda da kapsamlı bir değişimi zorlayacağını gösteriyor.

Deloitte 2017 İK Trendleri

Performans ölçümüne yeni bakış

Deloitte raporunda, değişen şirket yapılarına bağlı olarak, önümüzdeki zaman diliminde yeni jenerasyon performans ölçüm araçlarının ortaya çıkacağı da yer alıyor. Günümüzde birçok yeni şirket pazarda mevcut bulunan performans ölçüm araçlarını geliştirmeye çalışıyor.

Geçtiğimiz 15 yıl içerisinde, kıdemlilere değer veren klasik yönetim anlayışından, genç ve çalışkan çalışanları ödüllendiren performans yönetimi anlayışına geçiş trendinin nasıl olgunlaştığını gözlemledik. Yeni şirketler hala bu trend nedeniyle doğan yeni ihtiyaçları karşılamaya çalışıyorlar. Günümüzde çalışanların ne yapacaklarının söylenmesi yerine kendilerine yetki ve ilham verilmesini beklediği bir döneme girdik. Bu çalışanlar aynı zamanda yöneticilere geri bildirim yapabilmek, şirket hedefleri hakkında düzenli olarak konuşabilmek ve bu konudaki gelişmeleri takip edebilmek istiyor.

İnsan davranışlarının veriye çevirilip incelenmesi alanına “People Analytics” deniliyor. Rapor, bu alanda son birkaç yılda ciddi bir olgunlaşma görüldüğünden bahsediyor. En büyük değişiklik ise çalışanlardan elde edilen veri ile kurumsal performans analizi konusunda. Sırf bu alanda 2015-2016 arasında bile yüzde 5’lik bir artış var, ama bu analizin başarı oranında yüzde 125 artış gözlemleniyor.

Yazılımcılar ne kadar hazır?

Bütün bu değişimler yeni performans yönetim sistemleri geliştirmek için uygun bir ortam yarattı. Rapora göre bu değişimin hala erken safhalarındayız. Hala birçok şirket yeni performans ölçüm yöntemlerini çalışma sistemlerine aktif olarak eklemeye devam ediyor. Rapor bu tip değişimlerin genel olarak pozitif olduğundan bahsediyor. Örneğin Adobe gibi firmalar, performans sürecini yeniden tasarlayarak çalışanların bağlılığını, katılımlarını ve yaratıcılıklarını doğrudan artırabildiklerini raporlarına yansıtabiliyor. Bu pozitif gelişimlere rağmen Oracle, SuccessFactors, Workday, Cornerstone On Demand gibi büyük yazılım firmaları bu konular için gereken yazılımları henüz tedarik edebilecek durumda değil. Rapora göre birçok insan kaynakları yazılımı hizmeti veren firma bu gelişimlere hazırlıksız yakalandı. Bu firmalar fırsatı ve neye ihtiyaç duyulduğunu görmelerine karşın değişimden kazançlı çıkacak kadar hızlı hareket edemediler.

Yeni çağın gerektirdiği performans ölçüm yöntemleri klasik yöntemlere kıyasla çok daha aktif. Etkin bir sistem kurabilmek için yılda dört kez ana hedeflerin ve sonuçların gözden geçirilmesi, rutin kontroller, performans koçluğu, çalışanların geliştirilmesi, performans incelemeleri ve liderler hakkında geri dönüş verebilme altyapısı gibi bileşenlere sahip kompleks bir yapı kurmak gerekiyor.

Bütün süreç gittikçe daha fazla katılım içeren bir şekle giriyor ve daha fazla veri tabanlı oluyor. Şirketler bu trendi takip ederek yönetici tabanlı yıllık süreçlerden uzaklaşmayı ve sürekli, gelişime uygun, açık ve takım bazlı yöntemlere kaymayı planlıyor.

Rapora göre 2017 yılında yeni satıcılar sürüden ayrılarak yeni büyük insan kaynakları platformları oluşturacak. Bu süreç büyük ihtimalle satıcılar arasında karmaşık ve zorlu bir savaş ile gerçekleşecek. Buna karşın bu konuda pazar çok geniş ve ihtiyaç çok büyük.

DEVAM: İK’nın değişen tanımı, iş ve yaşam dengeleri

Yorumlar
btbilgi
1
2
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.