btbilgi

Dünya çapında 573 kıdemli yönetici ile yapılan görüşmelerle gerçekleştirilen bir araştırma, dijital dönüşümün önemini ortaya koyuyor. Dijital dönüşüm, her alanda hissedilen rekabet ortamında büyüme ve gelişmenin anahtarı olarak görülüyor. Yıllık karı 500 milyon doların üzerindeki şirketlerde yapılan araştırmanın sonuçları önemli bir noktaya işaret ediyor: Dönüşümü gerçekleştirmek isteyen kurumlar, bunun ancak insanlar, süreçler ve teknolojinin birbiriyle senkronize olması ile gerçekleşebileceğinin farkına varmalı.

Yöneticiler için en önemli konu dijital dönüşüm“Dijital Dönüşümde Nasıl Kazanırsınız: Dijital Dönüşüm Liderlerinin Takip Ettiği 5 Adım” başlıklı rapor, Hitachi Data Systems ve Forbes Insights işbirliği ile hazırlanmış. Araştırmaya katılan firmaların yüzde 20’si teknoloji ve hizmet alanından, yüzde 14’ü finans, yüzde 10’u telekom ve yüzde 10 kadarı sağlık alanından geliyor.

Bu araştırmada yer alan yöneticilerin yarısı, gelecek iki yılın dijital dönüşüm gerçekleştirmek için kritik öneme sahip olduğuna inandığını ifade etmiş. Raporun belirttiği bir başka sonuç da, şirketlerin sadece 3’te 1’inin kendilerini müşteri deneyiminde lider olarak değerlendirdiği. Yöneticiler firmalarının henüz dönüşüme hazır olmadığını, veri analizinin bu amaçla yeterince kullanılmadığına inanıyorlar.

Her ne kadar araştırma sonuçları birçok firmanın doğru yolda olduğuna işaret etse de, dijital dönüşüm sürecindeki şu 5 ana adımı tamamlayan şirket sayısı az:

  1. Dönüşüm en önemli stratejik konu olmalı: Yöneticilerin yüzde 50’si buna inanıyor. Ayrıca bu yolda gelecek iki yılda yapılması gerektiğine inandıkları kurumsal beceriler, yeni teknolojilere yatırım yapmak (yüzde 51 oranla) ve analitik yetenekleri geliştirmek (yüzde 51 oranla).
  2. İş sonuçları dijital dönüşümü yönetmeli: Yöneticiler dönüşümü yöneten ana faktörün yeni iş modelleri olduğuna (yüzde 41 ile) inanıyor. Bunu yeni teknolojiler (yüzde 40 ile) takip ediyor. Dönüşümün doğru yapılabildiğine en önemli işaret ise inovasyon yapabilme yetkinliği (yüzde 46 oranla) olarak kabul ediliyor. Diğer belirgin işaretler ise ciro artışı (yüzde 46) ve masrafların düşmesi (yüzde 43) olarak görülüyor.
  3. Veri ve analitik kullanılmalı: Araştırmada yer alan şirketlerin yarıdan azı (yüzde 44) kendilerini bu konuda yetkin görüyor. Veri ve analitiği verimli şekilde kullandığına inanan firmaların yüzde 91 kadarı ise ciro artışı biçiminde bir gelişme gözlemlediğini belirtiyor.
  4. Dijital dönüşüm şirketin tamamı için hedef olmalı: Dönüşüm için gerekli stratejiler, şu anda çoğunlukla BT bölümleri tarafından belirleniyor ve yürütülüyor. BT bölümlerinin strateji geliştirmede şirket içindeki payı yüzde 50, uygulama aşamasında ise payı yüzde 54. Bu yüzden şirketlerin neredeyse yarısı (yüzde 53) bilişim teknolojileri bölümlerinin dönüşüm için doğal idareci konumunda olduğuna inanıyor. Satış, pazarlama ve İK gibi alanlardan ekipler ise dönüşüm stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasında daha az oranla yer alabiliyorlar.
  5. Teknoloji ve insan gibi iki farklı kaynağın ideal birleşimi nasıl yapılır, bunu öğrenmek gerekli: Yöneticiler teknolojinin kullanımını başarılı bir dönüşüm için en büyük sorun (yüzde 29 oranla) olarak görüyorlar. Ama aynı zamanda teknoloji dönüşümde en çok katkısı olan faktör olarak (yüzde 56 ile) kabul ediliyor. Dönüşüm sürecinde meydana çıkan sorunlarla başetmek için şirketler ya yeni çalışanlar işe almayı (yüzde 57 oranla) tercih ediyorlar, veya dahili eğitimlerle çalışanları yeterli hale getirmeye (yüzde 54 oranla) uğraşıyorlar.

Forbes Media Kıdemli Öngörü Yöneticisi Bruce Rogers, dijital dönüşümün kurumların hayatta kalmaları için bir zorunluluk olduğunu belirtiyor. Rogers, “Dönüşüm, teknolojiye yatırım yapmanın yanı sıra insanlar, kültürler ve onların değişiminin yönetimi hakkında.” şeklinde konuyu özetliyor.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.