btbilgi

En acınacak zavallı  yaratık,  insandır.  Doğumu ile birlikte birilerinin oyuncağı olmak kaderine mahkûmdur.  Kendi dinamikleri ile gelişip büyümek özgürlüğünden mahrum, dışındakilerinin güçlü etkileri ile şekillenmekten başka şansı yoktur.  

İlk yontulmaya, ana-babasının eliyle muhatap olur. Şekillendirilme eyleminin ilk adımı; diğerlerinden ayrılması için zorunlu olarak kullanılması gerekli  olan ad’dır.  İstese de istemese de, beğense de beğenmese de  kendisine  verileni taşımaya mahkûmdur.

İsmin ne olacağı önemli değildir. Önemli olan  anasının-babasının ya da hatırlı bir büyüğünün tercih etmiş olmasıdır.

Sırada bir ömür boyu köleliğini sürdüreceği “İnanç ve Töre” adlı senaryodaki rollerin, bağımlılık yaratacak şekilde ezberletilmesini içeren  kişilik EĞ’me işlemlerinin kucağına düşme vardır.  

xtrlarge_ergunzoga

Olayı hoş görünür kılmak için  Ailede  EĞİTİM  adının kullanılması tercih edilmiştir. Çünkü konu Türkçe Dilbilgisi kurallarına göre incelenirse SÖZCÜĞÜN;  EĞ MEK eyleminin köküne eklenen  İT  eki  ile  EĞİT şeklinde emir kipine dönüştüğü ve İM  eki aracılığı ile de niteliği  ad olan  EĞİTİM  halini aldığı görülür ki;  Sözcüğün   anlamsal omurgası  EĞ’mek; yeni bir şekil vermek; teknik  deyişle  formatlamak   anlamlarını  ifade  eder.  

Biliyoruz ki;  EĞ’mek   iki türlü olur. Birisi,  düzelmenin  mümkün olmayacağı  ya da eski haline dönemeyecek  kadar düzelmesi zor olan, diğeri de kırılmadığı için izi kalsa dahi eski haline dönüşü sağlanabilen EĞ’melerdir.

Bu doğrultuda düşünülünce çocuğun içinde yaşayıp etkilendiği  ailevî olaylar dahil dinî, ailevî , töresel ve yöresel  içerikli şekillendirmeler yani Eğ’itimler birincisine, meslek kazandırmak için yapılan Eğ’itimler ise ikincisine örnek gösterilebilir. Ancak en üzüntü verici olanı, bilinçsiz, idraksiz ve  korumasız  dönemde olan yavruya acımadan, utanmadan yapılan şekillendirmelerdir.

En insafsızı da özgür olmayan bir çocuğu  düşünce bağımlılığı haline getirecek değerlerle baskı altına almaktır. Bu  bir kişilik cinayetidir. Bu bir beyin tecavüzüdür. Zira her nesil,  kendi geçmişinin kölesi  olduğu için   yavrusuna  uygulayacağı  eğitimde de,  kafasında taşıdığı kendi devrine ait , artık işe yaramayan, çürümüş ölçütleri istemeden kullanacaktır.  

Zaten insanı zavallı yapıp acınacak hale getiren de;  bir önceki neslin, kendinden sonraki yeni nesli  gelecek görüşü olmadan yetiştirmeye kalkmasıdır. Geçmiş değerleri asıl kabul edip, hayatını onlarla düzenleyen bir yeni nesil ne yazık ki intihar ettiğinin farkında olmayacak kadar zavallı ve cahildir.  

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
1934 doğumlu Modern Yönetim ve İnsan Mühendisliği Uzmanı Avukat .Ergun Zoga, Ank. Üni. Hukuk Fak. mezunu olup ABD'de Pittsburgh Üniversitesi Graduate School of Public and International Affairs Administrative Management Ins. ile ARMY Management Agency’de organızasyon metod (o&m) ve insan mühendıslığı (human engineering) konularında ileri mesleki eğitimini tamamladı. Kamu Sektörü İdari Reform Çalışmalarındaki hizmeti nedeni ile Amerikan Büyük Elçiliği Üstün Başarı Takdirnamesi (1965) ; 6. Türkiye Bilgisayar Kongresi’nde en iyi bildiri sahibi olarak Birincilik Ödülü (1989); Lions olmamasına rağmen Eğitim ve iletişim hizmetleri nedeni ile Uluslararası Direktör takdirnamesi (l994) ve 8.Dönem Plan hazırlık çalışmalarındaki katkısı nedeni ile DPT teşekkür ve takdir belgesi (2000) aldı. TODAİE, T.Hv.K.K.’lığı Esk. İkm; İst.Kköy Maarif Koleji, İst, İTİA Yönetim Bilimleri Ens.; İ.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi Yüksek Lisans ; Marmara Çağdaş Bilimler Vakfı Yönetim Teknikleri Pre MBA, İst. Tic. Üni.Lisans üstü. Kavram MeslekYük.Okulu programlarında öğretim görevlisi olarak çalışan Ergun Zoga, İçişleri Bakanlığı Meslek Kurslarında ve Boğaziçi, Yıldız Teknık Üni.lerinin çeşitli sertifika programlarında da görev almıştır. Yönetim alanında (NİÇİN EĞİTİM) adlı ilk Türk dokümanter filmini hazırlamış bulunan Ergun Zoga’nın basılmış İdarecilik ve sanatı (üç bası); Beşeri İlişkiler; İnsanımsılıktan Kurtuluş (dört basım) adlı kitapları ile çeşitli makaleleri mevcuttur. Nüfus kâğıtlarının bugünkü şekline dönüşmesinin ilk araştırmasını yapan; Biyoritm Tekniğinin çalışma hayatımızda ilk kez uygulanmasını sağlayan ve Mr. Tony Lanza’nın çalışma grubunda Milli klavyenin (F klavyesi) Standardizasyonu çalışmalarına katılmış bulunan Ergun Zoga konuşmacı, emeklilik nedeniyle ayrıldığı 01.06.1979 tarihine kadar Sevk ve İdare Geliştirme Merkezinde Uzman, Gn Md.Yrd ve Genel Müdür olarak 11 yıl görev yaptı. Ayrıca Koç Holding Eğitim ve Geliştirme Merkezi Kogem’in ve Azerbaycan’da Ataakademi'nin kurucusudur.