btbilgi

Kurumsal risk sermayesi pazarı, internet ekonomisinin genişlemesi ile birlikte her geçen yıl hızla büyüyor. Risk sermayesiyle girişimcinin hayalleri yerine geliyor. Sürekli olarak risk sermayesiyle kurulmuş yeni startup şirketleri ile tanışıyoruz. Bu şirketlerin bazıları başarılı olurken çoğunluğu ise yok olup gidiyor.

Crunchbase’in rakamlarına göre 2015 yılında Fortune 100 şirketlerinin 65’i en az bir yatırım yaptı. Bu şirketlerin yarısı ise en az bir satın alma gerçekleştirdi. CB Insights’ın rakamlarına göre en fazla risk sermayesi yatırımı sağlık teknolojileri ve finans endüstrisine yapılıyor. 2015 yılında toplam 1365 yatırım raundunda ile 29,3 milyar USD’lik risk sermayesiyle yatırım yapıldı. 2012 yılında bu rakam sadece 8,3 milyar USD idi. Risk sermayesi yatırımları hızlı bir şekilde artıyor, sermaye firmaları yatırımların geri dönüşlerini aldıkça daha fazla yatırıma yöneliyor.

Ülkemiz risk sermayesi açısından ABD’nin çok gerisinde, Türkiye’de henüz oturmuş bir kültürü yok. Bu yüzden bir girişimci için Türkiye’de risk sermayesi bulmak ABD’de bulmaya göre çok daha zor. Bir kere bu sektörde çok fazla derinlik yok. Fazla oyuncu bulunmuyor ve yapılan risk sermayesi yatırımları çok düşük seviyelerde kalıyor. Öyle ki Startups.Watch’ın araştırmasına göre 2012 yılında Türkiye’de sadece 2,2 milyon USD risk sermayesi yatırımı yapıldı. 2016 yılında bu rakam 25,4 milyon USD’ye çıktı ama pazar Avrupa ve ABD’nin çok gerisinde kaldı.

Startups.Watch’ın rakamlarına göre Türkiye’de en aktif firma satın alan firmalar iLab Holding, Multinet ve Mynet oldu. 2015 yılında beş büyük satın alma yapıldı.

Türkiye’de risk sermayesi pazarının büyümesi Türkiye’nin bölgesel bir oyuncu olabilmesi için çok önemli. Türkiye’nin büyük bir genç nüfusu bulunuyor ve bu genç nüfus çok yenilikçi projeler üretebiliyor. Bu projeler ancak risk sermayesiyle desteklenirse hayata geçebilir. Şirketlerin risk sermayesi yaparken sadece olaya iş gözüyle bakmamaları gerekli. Risk sermayesi ülke ekonomisine ve yenilikçiliğe yapılan bir yatırımdır. İş adamlarının artık bundan kaçmaması gerekiyor.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
Eylem Cülcüloğlu, 1993 yılından bu yana bilişim ve iletişim teknolojileri alanında çalışmalarını devam ettirmektedir. 1999-2007 yılları arasında IT Business Weekly dergisinin yazı işleri müdürlüğü görevini üstlenmiş olan Eylem Cülcüloğlu, daha sonra pazarın önde gelen birçok BT firmasına içerik iletişimi danışmanlığı yapmıştır. Yüksek lisansını ise Utrecht Üniversitesi'nde yeni medya ve dijital kültür alanında tamamlamıştır.