btbilgi

Yabancıların Türkiye’deki firmalara ve girişimcilere uzun zamandır yatırım yaptığını biliyoruz. Potansiyeli yüksek ve gelişmekte bir ülke olarak, parlak fikirlerin gerçeğe dönüşmesi burada çok hızlı olabiliyor. Fakat son yıllarda, yapılmakta olan yabancı yatırım miktarlarında düşüş gözlemlenmiş.

Yatırım uzmanı ve iş kadını Derya Ateş Bozovalı, 2013 yılından beri yabancı girişim sermayesi fonlarının ve yabancı melek ağlarının Türkiye’deki operasyonlarında azalma olduğunu anlatıyor. Yabancı yatırım için en önemli noktanın, kendi ülkesinden daha yüksek kar oranlarına erişmek olduğunu belirtiyor. Nerede yatırım yapacağına dair kararı ise, ülkenin ekonomik istikrarı, sosyal, siyasal ve hukuki durumlara bakarak karar verdiğini ifade ediyor. Ayrıca ülkenin iç pazar olanakları, doğal kaynaklar, altyapı koşulları ve vergi muafiyeti gibi konular da yabancı yatırımcının ilgisini çekiyor.

Türk startup'larına yabancı yatırım ilgisi azalıyor

Aşağıdaki tablo, gelişmiş ve gelimekte olan bazı ülkelerin son 10 yılda çektiği yabancı yatırım miktarlarını göstermekte.
(Sayılar milyar Dolar şeklindedir. Veriler için kaynak: UNCTAD, World Investment Report 2016, 2010 ve 2006.)

2003

%

2007

%

2010

%

2015

%

Dünya

557,9

100,0

2.100,0

100,0

1.388,8

100,0

1.762,2

100,0

Gelişmiş Ekonomiler

358,5

64,3

1.444,1

68,8

699,9

50,4

962,5

54,6

Avrupa Birliği

253,7

70,8

923,8

64,0

384,9

55,0

439,5

45,7

ABD

53,2

14,8

266

18,4

198,1

28,3

379,9

39,5

Japonya

6,3

1,8

22,6

1,6

-1,3

-0,2

-2,3

-0,2

Gelişen Ekonomiler

175,1

31,4

564,9

26,9

625,3

45,0

764,7

43,4

Hong Kong

13,6

7,8

54,3

9,6

72,3

11,6

174,9

22,9

Çin

53,5

30,6

83,5

14,8

114,7

18,3

135,6

17,7

Brezilya

10,1

5,8

34,6

6,1

83,7

13,4

64,6

8,4

Hindistan

4,6

2,6

25,0

4,4

27,4

4,4

44,2

5,8

Rusya

8,0

4,6

55,1

9,8

31,7

5,1

9,8

1,3

Türkiye

1,8

1,0

22,0

3,9

9,1

1,5

16,5

2,2

 

Yabancı sermaye yatırımlarının yönlendirilmesinde kullanılan fonlarla ilgili de bilgi veren Bozovalı, bunları üçe ayırıyor. Birinci grup Özel Sermaye Fonları (Private Equity), şirketlere yatırım yaparak hem gelişmelerini sağlamakta, hem de sermaye piyasalarının gelişmesine rol oynamakta. Türkiye’de yer alan Özel Sermaye Fonları 15-20 milyon dolar ve üzerindeki yatırımları değerlendirmekte. Bozovalı, ülkemizdeki en büyük 2 bin şirketin bu sınıfa girdiğini söylüyor. Ayrıca burada yerleşik olan 20 adet ve yurtdışından operasyonlarda bulunan 40 adet daha Özel Sermaye Fonu bulunduğunu belirtiyor.

İkinci grup olan Risk Sermayesi Ortaklıkları (Venture Capital Fund), proje ve fikir aşamasındaki girişmcilere ve startup’lara yatırım yapan kesim. Bu girişimciler oturmuş firmalara göre daha riskli, fakat başarılı olursa getirisi daha yüksek olabiliyor. Bozovalı, Startupwatch’ın verilerine göre 2016’nın ilk yarısında Türk startup’larının toplam 4 milyon 450 bin dolarlık yabancı yatırım aldığını aktarıyor. Fakat 2015’in aynı döneminde bu rakamın 18 milyon 475 bin dolar olduğuna da işaret ediyor. 2013 yılından beri yabancı yatırım kaynaklarının Türkiye’ye ilgisinin azalmakta olduğunu söylüyor Bozovalı.

Üçüncü grup ise Yatırım Fonları, bu fonlar potansiyeli yüksek hesaplanan şirketlerin satın alınması, hisse senedi ve tahvil piyasalarında işlem yapılması yolu ile yatırımlarda bulunmaktalar.

Türkiye’nin gelişme sürecinde yabancı sermaye yatırımlarının önemli yeri var ve Bozovalı bu sermayeyi çekecek genel koşulların oluşturulmasının önemine dikkat çekiyor. Bu noktada hem kamu, hem de özel sektörün beraberce gerekli çalışmaları yapması çok önemlidir.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.