btbilgi

EROZYONLA MUCADELE 2016 35X50CM POSTERDoğal varlıkların korunması için çalışmalar yürüten TEMA Vakfı, Erozyonla Mücadele Haftası’nda bu sene toprağın verimliliğindeki azalmayı ifade eden “toprak bozulumu”nu gündeme getiriyor. Toprağın sağlığında meydana gelen bozulmalar ile toprağın sunduğu hizmetler de azalıyor.

Erozyon, biyoçeşitlilik kaybı, asitleşme, kirlilik, organik madde kaybı, besin dengesizliği, tuzlanma, sıkışma, sızdırmazlık, organik karbon kaybı toprak bozulumu tipleri arasında geliyor. Ormansızlaşma, nüfus artışı, kentleşme, kirlilik, iklim değişikliği, sürdürülebilir olmayan toprak yönetimi gibi nedenler ve diğer tehditlerden dolayı toprak bozunuma uğruyor.

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç “Dünyada kullanılabilir arazilerin yüzde 33’ü toprak bozulumuna uğramış durumda. Türkiye’de ise toprak bozulum tiplerinden sadece erozyon dikkate alındığında bile topraklarımızın yüzde 86’sında erozyon meydana geldiği görülüyor.

Toprak bozulumu su kıtlığı, gıda güvensizliği, iklim değişikliğinde hızlanma, yoksulluk, göç, toprak ve toprağa bağlı diğer ekosistem hizmetlerinde azalma gibi sonuçlara yol açıyor” dedi.

Toprak bozulumu gündeme geldi
Fas’ın Marakeş şehrinde düzenlenen İklim Zirvesi’nde de toprak bozulumu konusu gündeme geldi. Sürdürülebilir toprak yönetimi yatırımlarının artırılması, toprak bilgi sistemlerinin kurulması, bozulmuş toprakların iyileştirilmesi ve rehabilitasyonu, arazi kullanım planlarının uygulanması, atık su arıtımı, etkin atık tasfiyesi, münavebeli tarım, bitki rotasyonu, bitki besin maddelerinin akılcı kullanımı, toprak yüzeyini örtülü tutma, toprak organik madde içeriğini artırma ve toprak durumunu analiz etme ve değerlendirme ile toprak bozumunun önüne geçmek mümkün.

Türkiye’de de toprak bozulumunun önlenmesi, etkilerinin azaltılması ve toprağın iyileştirilmesi amacıyla acilen çalışmalar yapılması gerektiğini söyleyen Ataç, “İklim değişikliği etkileri ve toprak bozulumu ile karşı karşıya olan havzaların etkilenme düzeyleri saptanmalı ve önlemler alınmalıdır. İklim değişikliği toprak bozulumuna yol açıyor, toprak bozulumu da iklim değişikliğinde artışa sebep oluyor. Bu olumsuz etkileşimin, toprak, tarım, gıda ve orman varlıklarımızı doğrudan tehdit ediyor. Topraklarımızı koruyarak iklim değişikliği ile mücadele edebileceğimiz bir sistem kurmalıyız. Herkesi, hem toprağın korunması hem de iklim değişikliğine neden olan kömür ve diğer fosil yakıtlara dayalı enerji tüketiminin engellenmesi için yerel ve ulusal yönetimlerden taleplerde bulunmaya çağırıyoruz” dedi.

Erozyonla Mücadele Haftası Etkinlikleri (14 – 20 Kasım 2016)

Toprak Yürüyüşleri
“Toprak Bozulumu” Temalı Stant Çalışmaları
“Toprak Bozulumu” Temalı Sunumlar

TEMA Gönüllüleri sunum ve stant çalışmalarında toprak bozulumu ile ilgili bilgiler vererek çocuk ve yetişkin bireyleri bilgilendirecek.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü'nden mezun olduktan sonra bir süre reklam sektöründe çalıştı. Şu an editör olarak hayatını idame ettiriyor. Her gün yeni bir şeyler öğrenmek için uyanıyor. Kim ne yapmış, yeni ne olmuş, hangi araştırmalardan nasıl sonuçlar çıkmış merak ediyor. Derliyor, topluyor, sunuyor.