btbilgi

Gartner geçtiğimiz günlerde 2017 yılı içinde gözlenmesi beklenen 10 stratejik teknoloji trendi listesini yayınladı. Gartner Müdür Yardımcısı David Cearley’nin Orlando’da düzenlenen Gartner Sempozyumu’nda yaptığı açıklamaya göre, listede yer alan trendler zeka, dijital, ve uyum güçleri göz önüne alınarak oluşturulmakta. Söz konusu teknolojiler yeni yeni ortaya çıkmakla beraber endüstrileri değiştirme gücüne de sahip olacak. Gartner tarafından belirlenen 10 teknoloji trendi şunlar:

  1. Yapay Zeka ve İleri Seviye Makine Öğrenimi

Bu başlık derin öğrenim, sinir ağları ve dil işleme teknolojilerini kapsamakla birlikte aynı zamanda makinelerin anlamasını, öğrenmesini, tahmin etmesini, uyum sağlamasını ve potansiyel olarak otonom çalışabilmesini sağlayan ileri seviye sistemleri de içermektedir. Bu alanda dijital yeniliklerde başı çekmek isteyen şirketler yapay zeka ve makine öğrenim teknolojilerinin açık ve net bir iş getirisi sağlayabileceği iş senaryoları bulmalı ve buldukları senaryolar arasından bir ya da ikisiyle testler gerçekleştirmelidir.

  1. Zeki Uygulamalar

Zeki uygulamalar, sanal kişisel asistanlar gibi iş yerindeki günlük görevleri kolaylaştırmak ve kullanıcıları daha etkin kılmak amaçlarını taşıyan teknolojileri kapsar. Bunun yanı sıra şirketlerin kullandığı bütün yazılımlar (güvenlik, pazarlama vs.) yapay zeka destekli gelişimlere açıktır. Yapay zeka kullanan yazılımlar üç farklı odakta gelişecektir: İleri seviye analiz, yapay zeka destekli otonom iş süreçleri ve yapay zeka destekli etkileşime açık arayüzler.

  1. Akıllı Nesneler

Akıllı nesneler genel olarak robotlar, dronelar ve otonom araçlar olmak üzere üç kategoriye ayrılır. Her bir kategorinin gelişerek daha büyük bir pazarı etkilemesi bekleniyor. Halihazırda mevcut bulunan Nesnelerin İnterneti (Internet of Things – IoT) cihazları daha zeki hale gelerek ev, iş yerleri ve fabrikalarda yapay zekanın gücünü yayacak. Akıllı nesneler evrim geçirdikçe ve popülerleştikçe kendi başlarına çalışmak yerine birbirleriyle iletişim kurarak görevleri yerine getirmek için toplu çalışmaya başlayacaklar.

  1. Sanal ve Arttırılmış Gerçeklik (Virtual Reality – VR / Augmented Reality – AR)

Bu teknolojiler kapsamlı bir çevre oluşturarak bireylerin birbirleriyle ve yazılım sistemleriyle etkileşimlerini değiştirmeyi hedeflemektedir. VR teknolojileri eğitim senaryoları veya uzaktan erişim tecrübeleri sunabilirken, AR teknolojileri gerçek dünya ile sanal dünyayı bir araya getirerek gerçek dünya objeleri üzerinde grafikler göstermek gibi işlevler sunabilir. AR ve VR teknolojileri kapasite ve fiyat bakımından dönüm noktasına ulaşmış olsa da diğer arayüz modellerinin yerini alması beklenmiyor. Gartner’a göre şirketler VR ve AR uygulamalarına 2020 yılından itibaren bakmaya başlayabilir.

  1. Dijital İkiz

Dijital ikiz fiziksel bir nesnenin veya bir sistemin dinamik yazılım modelidir. Önümüzdeki üç ile beş sene arasında milyarlarca nesnenin dijital ikizler tarafından temsil edilmesi bekleniyor. Nesne bileşenlerinin değişik çevrelerde nasıl çalıştığını ve tepkilere nasıl cevap verdiğini belirlemek için fizik verileri ve gerçek dünya detektör sonuçlarını kullanarak dijital ikiz gerçek dünya koşullarının analizini ve simülasyonunu gerçekleştirmek, değişimlere yanıt oluşturmak ve operasyonları daha iyi hale getirmek amaçlarıyla kullanılabilir. Dijital ikizler teknisyen gibi yetenekli bireyler ile basınç detektörleri gibi geleneksel ölçüm cihazlarının yerini alabilir. Kullanımlarının yaygınlaşması gerçek dünya nesnelerinin bakımlarından anlayan kişilerle BT profesyonellerinin birlikte çalışmasını gerektiren kültürel bir değişim gerektirecek.

Devamı: Blockchain, Diyalog Sistemleri, Mesh Uygulaması, Dijital Teknoloji Platformları ve Akıllı Güvenlik Sistemleri

(Devamı var)

Yorumlar
btbilgi
1
2
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.