btbilgi

Geleneksel enerji kaynaklarının hükümranlığına karşı, yenilenebilir kaynakların temiz enerji savaşı devam ediyor. Dünya’nın daha yaşanabilir bir gezegen olması ve gelecek nesillerin hayatı için temiz enerji üretiminin artması zorunlu. Her ne kadar çok yavaş da ilerlese, yenilenebilir enerji açısından tünelin sonundaki ışık göründü gibi.

Bu yöndeki önemli kanıtlardan biri, Uluslararası Enerji Ajansı’nın (International Energy Agency) sunduğu parlak “Orta Vade Yenilenebilir Enerji Pazarı Raporu” (Medium-Term Renewable Energy Market Report 2016). Rapor 2015 yılını yenilenebilir enerji için bir dönüm noktası olarak tanımlıyor. Buna sebep de, 2015’in ilk kez kurulmuş temiz enerji kaynaklarının, kömürden elde edilen kaynakları geçtiği yıl olması.

2015 itibarı ile yenilenebilir enerji sektöründe en büyük paya yüzde 70 ile dalga ve sudan elde edilen enerji sahip. Rüzgardan elde edilen enerji yüzde 15 ve güneşten elde edilen enerji ise yüzde 4 pay kaplıyor. Fakat asıl önemli rakamlar, geçen sene kurulmuş olan rüzgar ve güneş enerji santrallerinin kapasitesi.

Yenilenebilir enerji kaynakları sonunda kömürü yeniyor

Sadece 2015 yılı boyunca küresel olarak 153 GigaWatt (GW) kapasitesinde yenilenebilir enerji santrali kurulmuş. Bu da 2014 yılından bu yana yüzde 15 büyümeye işaret ediyor. Raporda bu kapasitenin 66 GW kadarının rüzgardan, 49 GW kadarının ise güneşten elde edildiği belirtilmiş. Yani toplamda geçen sene üretilmiş temiz enerjinin yüzde 75’i bu iki kaynaktan geliyor. Rapora göre bu rakamlar, artık kömürden elde edilen enerjiden daha fazlasının yenilenebilir kaynaklardan elde edildiğini gösteriyor.

IEA’nın geleceğe yönelik projeksiyonları da çok sevindirici. Raporda 2021 yılında rüzgar ve güneş enerjisinin, küresel toplam enerji ihtiyacının üçte birini karşılayacağı öngörülmüş. Dünya çapında üretilen yenilenebilir enerjinin 2021’de saatte 7.600 TeraWatt’a kadar yükseleceği tahmin ediliyor. Bu kapasite ise tüm Avrupa ve ABD’nin enerji ihtiyacını karşılayacak büyüklükte.

Rapor 2021’de temiz enerji alanında en güçlü dört ülkenin Çin, Avrupa Birliği, Hindistan ve ABD olacağına işaret ediyor. Ayrıca raporun projeksiyonlarına, Paris Antlaşması ile tüm ülkelerin uyması gereken yeni sınırlar ve kurallar dahil edilmemiş. Ülkelerin antlaşma kurallarını yerine getirmek için çok daha agresif enerji kararları alabileceğine de dikkat çekiliyor.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.