btbilgi

Ülker, bisküvilik buğday geliştirme ve sürdürülebilir fındık üzerinde çalışıyor
‘Gıda sanayinde sürdürülebilir büyüme için yol haritası: Fırsatlar & Riskler’ başlıklı oturumda konuşan Pladis Türkiye Operasyonel Mükemmellik, Kalite ve İş Güvenliği Genel Müdürü Süheyl Aybar ise “Bizde operasyonel mükemmellik üretim bantlarında başlıyor. Iskartayı en aza indirmek için operatörlerimiz bile farklı projeler üzerinde çalışıyor. Bu da sadece bize rekabet avantajı getirmekle kalmıyor, topluma örnek oluşturmamızı sağlıyor. 2024 Sürdürülebilirlik Yol Haritamız doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bisküvilik buğday geliştirme ve sürdürülebilir fındık projelerimiz üzerinde çalışıyoruz” dedi.

Özel sektör, kamu ve üniversite arasındaki iş birliği artırılmalı
Aynı oturuma katılan Murat Sungur Bursa ve Necdet Buzbaş, Türkiye’de kamu yönetiminin sürdürülebilirlik konusunda adım atmak yerine mevcut statüyü korumayı tercih ettiğini vurgulayarak, kamuda bu konudaki farkındalığın özel sektörün gerisinde kaldığını dile getirdi. Konuşmacılar, üniversitenin de katılımıyla özel sektör ile kamu yönetimi arasındaki iş birliğinin artırılması gerektiğine dikkat çekti.

Türkiye’nin BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ndeki ilerleme izlenecek
Değişen parametreler ve sürdürülebilir gıda dönüşümü oturumunda TC Kalkınma Bakanlığı Tarım Daire Başkanı Taylan Kıymaz, yürürlükte olan 10’uncu Kalkınma Planı’nın daha insan odaklı, insanın yaşam kalitesinin artırılmasını ve beşeri sermayenin yükseltilmesini temel hedef alan bir plan olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda Türkiye’de kaydedilen ilerlemenin takip edileceğini kaydeden Kıymaz, “Şu anda birçok hedef konusunda eksiğimiz var ama ilerlemeleri gördükçe daha umutlu olabiliriz” şeklinde konuştu.

Unilever Türkiye Sürdürülebilir İş ve İletişim Direktörü Ebru Şenel Erim, 2010 yılından bu yana uyguladıkları Sürdürülebilir Yaşam Planı’nın şirketi 2020’ye kadar yaklaşık 2 katı kadar büyütmesini hedeflediklerini açıkladı. Erim “Sağlıklı güvenilir gıda üretimi konusunda üreticilerin ve tüketicilerin daha fazla bilinçlendirilmesine önem veriyoruz.” dedi.

Yaşar’da sürdürülebilirlik Selçuk Yaşar’la başladı
Yaşar Holding Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi Başkanı Dilek Emil, Pınar’ın kurulduğu yıllarda, kurucusu Selçuk Yaşar’ın üreticiye süt alma garantisi vermesinin ilk ‘sürdürülebilirlik’ çalışmalarından biri olarak sayılabileceğini vurguladı. Tüketici sağlığı ve güvenliği, kalite inovasyon, kaynakların etkin kullanımına önem verdiklerini söyleyen Emil, “Sürdürülebilirliği iş yaşamının, iş yapış biçiminin bir parçası haline getirmek gerekiyor. Bunun için hem şirket içinde hem de şirket dışında bir farkındalık kampanyası başlattık. Çevresel düzeyin yanı sıra sosyal alandaki çalışmalarımızla sürdürülebilirliğin benimsenmesini sağladık” dedi.

Yorumlar
btbilgi
1
2
PAYLAŞ
blank
İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü'nden mezun olduktan sonra bir süre reklam sektöründe çalıştı. Şu an editör olarak hayatını idame ettiriyor. Her gün yeni bir şeyler öğrenmek için uyanıyor. Kim ne yapmış, yeni ne olmuş, hangi araştırmalardan nasıl sonuçlar çıkmış merak ediyor. Derliyor, topluyor, sunuyor.