btbilgi

Şirketler teknolojilerin faydasıyla yeni kuşakların becerilerini buluşturma arayışında. Ortaya çıkan değişim ise çeşitli araştırmalara konu oluyor. Oxford Economics tarafından gerçekleştirilen ve SAP’nin sponsor olduğu böyle bir araştırma, dünyanın 21 ülkesinden ve farklı endüstrilerden 4 bin 100 yöneticiyi (yaklaşık yarısı C level) kapsıyor. Araştırma yeni nesil yöneticileri tarif etmeye çalışıyor.

Leaders 2020 adını taşıyan araştırmanın bulguları, temel olarak, kurumlarda dijitalleşmenin bir ideal değil gerçekleştirilmesi gereken bir hedef olduğunu, yöneticilerin farklılıklara önem vermesi ve özellikle millenial (Y kuşağı) gençleri dikkate alması, işgücünü de buna uygun teknolojik araçlarla donatması gerektiğini söylüyor.

Oxford bu çerçevede dijital değişimi başarıyla göğüsleyen bir grup şirketi Dijital Şampiyonlar olarak (Digital Winners) nitelendiriyor.

İşte dijital kültüre hazır bu şirketlerde yöneticilerin ve çalışanların deneyim ve geleneksel yaklaşımlar yerine iş kararlarında veri güdümlü (data driven) olmayı bir refleks haline getirmeleri araştırmanın ilginç bulguları arasında yer alıyor.

Araştırma kapsamında ele alınan Dijital Şampiyonlar’ın özellikleri şöyle:

Diğerlerine göre Dijital Şampiyonların gelir ve kârlılık durumları diğerlerine göre çok daha iyi durumda (yüzde 38) oldukları anlaşılıyor. İnsan kaynağını edinme ve değerlendirme; farklılığı yönetme ve planlama başarısında çok daha iyi konumda görünüyorlar. Doğal olarak çalışanlar diğerlerine göre çok daha mutlu (yüzde 63’e yüzde 87) görünüyor ve işten ayrılma şansları olsa kurumda olmayı tercih edeceklerin de diğer şirketlerdekine göre daha yüksek bir sergilediği (yüzde 75-54) gösterdiği anlaşılıyor.

Bu yılın ikinci çeyreğinde gerçekleştirilen araştırma, Dijital Şampiyonlar segmentinde yer alan şirketlerde bilgiye dayalı ve gerçek zamanlı karar alma süreçlerinin nönemine vurgu yapıyor.

oxfordstatkarar
Kaynak: Oxford Economics Leaders 2020

 

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.