btbilgi

Milper tasarım ve yaratıcılığını uluslararası projelerde de göstermeye azimli. Geçtiğimiz dönemde iki AB projesine başlamış. Bunlardan biri güneş panellerinden yelkenleri, su içinde hareket ederken elektrik üreten pervaneleri var. Bildiğiniz hiçbir fosil yakıta ihtiyacı yok. sadece doğa ile dost bir tekne.

Üzerindeki güneş panelleri ve tribünleri olan bu yelkenli seyir halindeyken geminin alt tarafında bulunan pervanelerden elektrik elde ediyor. Rüzgar pervanesi ile nasıl elektrik elde ediliyorsa, suyun akım gücü de bu pervaneler ile elektriğe dönüşüyor. Şu an yapım aşamasında olan bu ürün birkaç ay içerisinde denize inecek. İnmesi için TÜBİTAK’taki süreçleri bekliyor.  Milper bu AB projesinin fikir sahibi ve yürütücüsü.

tekne1Milper’in bir de partneri olduğu AB projesi var.  Bu projede de Almanya Hamburg’da dünyaca tanınmış bir deney havuzu olan HSVA Enstitüsü’nün analiz partneri. Bu havuza akışkanlar dinamiği analizi konusunda destek veriyorlar.  Bu projede de ticari gemilerin performans değerlendirmesine yönelik bir araç geliştirilme aşamasında. Milper kurucu ortağı Sena Nomak destekçisi oldukları projenin hidrodinamik alanda yetenek istediğini ve  hidrodinamik anlamda yeteneği olan ekiplerin de fazla olmadığını söylüyor. Sena Nomak’a Türkiye’de Tasarım ve Endüstriyel Tasarım ile ilgili sorularımız da oldu.

Türkiye’de endüstri tasarımı ne yöne gidiyor? Önünü tıkayan engeller neler?
Son dönemde çıkan yeni ar-ge reformunda bu güne kadar Ar-Ge’ye verilen teşviklerin tasarım için de uygulanacak olması, mevcut mevzuattaki gri alanları ortadan kaldıracak ve teşviklere ulaşmak kolaylaşacak. Bu kapsamda endüstriyel tasarıma kaynak ayrılması kolaylaşacak ve buna yapılan yatırımın yarattığı fayda tecrübe edilecek. İç pazar dışında, yurt dışına yönelik olarak da hizmet ihracatı statüsünde endüstriyel tasarım hizmetlerinin sunulmaya başlanması ile çok yüksek katma değere sahip, ihracat potansiyeli yüksek bir hizmet sektörü yaratılmış olacak.

Her alanda olduğu gibi, endüstriyel tasarım için de en büyük engel, yetişmiş eleman ihtiyacı. Özellikle belirli bir alanda dikey olarak uzmanlaşma, günümüz piyasa şartlarında aynı iş yerinde uzun süreli çalışma mümkün olamadığından sağlanamıyor. Ara eleman açığını da eklediğimizde şirketler için Tasarım alanında bilgi birikimi yaratılamamaktadır.

Türkiye’de tasarımın önünü açmak için neler yapılabilir?
Özellikle ar-ge projeleri için yüksek bir kaldıraç olduğuna inandığım TÜBİTAK desteklerinin, tasarım projelerini de içerecek şekilde genişletilmesi; tasarımın da ar-ge’nin ayrılmaz bir parçası olduğu anlayışının tabana yayılması gereklidir.

Fikirleri olan gençleri cesaretlendirmek için neleri söyleyebiliriz? Cesareti izleyen adımlar neler olmalı?
Cesaret, mantıklı bir iş planı ve fizibilite çalışması ile desteklendiğinde anlam kazanıyor. Her girişim risk içerir. Yönetilebilir riskleri alıp, girişimin başarısızlıkla sonuçlanmasına sebep olabilecek riskleri ortadan kaldırmanın yolları aranmalı. Eğer kişisel bilgi birikimi ve tecrübenin yeterli olmayabileceği düşünülüyorsa mentorluk ya da danışmanlık gibi farklı destekler aranmalı. Buna rağmen süreç hala öngörülemiyorsa, gerektiğinde heyecana kapılmayıp zamana bırakılmalı, ertelenmelidir.

Hayalleri gerçekleştirmek bazen zaman alabilse de peşinden koşmak gerek. Sena Nomak ve ekibi de hayallerinin peşinden koşuyor. Biliyorlar ki, istediklerinde başarabilirler.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
TRT'de 1990 yılında başladığı profesyonel iş hayatına, özel sektörde ve özel kanallarda farklı programların yapımcılığı ile devam etti. Milliyet Grubu'nun dergilerinde ve Interpro Grubu yayınlarında yazı işleri müdürlüğü ve editörlük görevleri üstlendi. Avrasya’nın en büyük ticaret platformu "CeBIT Bilişim Eurasia" markasının pazarlama iletişimi faaliyetlerini kurguladı ve yönetti. Farklı sektörlerdeki pek çok marka için iletişim konusunda danışmanlık hizmetleri verdi. Şu anda xTRlarge'ın Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapmaktadır.