btbilgi

Türkiye’de melek yatırımcı ağının gelişimi çok uzun bir geçmişe uzanmıyor ve girişimciler kadar yatırımcıların sayısı da bu işlerle ilgilenen hemen herkesin üzerinde üç aşağı beş yukarı anlaştığı rakamlarla sınırlı. Türkiye’deki 100’ü aşmayan melek yatırımcı sayısı, ABD’de 100 binlerle ölçülüyor.

Kuşkusuz melek yatırımcılık öyle kolay bir iş değil. Emekliliğinde bir girişime destek vermek isteyen profesyoneller, yatırımlarını değerlendirmek isteyen C-level yöneticiler, aile firmalarının yöneticileri, eski sanayiciler, çeşitli nedenlerle melek yatırımcı olabiliyor. Bu tür destekler, Gülsüm Çıracı’nın ifadesiyle yatırım isteğinden çok temel motivasyonunu “bir girişim öyküsünün parçası olmak”tan alıyor. Yine de yatırımlardan hızlı geri dönüş beklentisi ve ekonomik şartlar, Türkiye’de bu tür kurumların yerleşmesini ve olgunlaşmasını doğal olarak geciktiriyor.

Bu sektörün deneyimli profesyonellerinden Gülsüm Çıracı, Dünya Bankası’nın 2003 yılından itibaren girişimcilik programlarına destek vermesiyle birlikte kendisini bu tip projelerin içinde bulmuş. Kamu ve özel sektör bağlantılı AB projeleri ile Türkiye’nin hemen her yerinde 2012’ye kadar 8 bin girişimciyle teması olmuş.

Gülsüm Çıracı
İstanbul Startup Angels Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Gülsüm Çıracı, melek yatırımcı programını Anadolu genelinde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söylüyor. Yıl sonuna kadar 11 kent ziyaret edilecek.

Çıracı, 2012 yılında yaklaşık 1000 girişimciye eğitim verirken, bu girişimcilere yatırımcı bulma gereksinimi duyarak İstanbul Startup Angels’ı kurmuş. İstanbul Startup Angels Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Gülsüm Çıracı, bugün melek yatırımcı ağının artık Anadolu genelinde yaygınlaştırılması gerektiğini söylüyor.

Melek yatırımcılığın doğası itibarıyla yerel bir uğraş olduğunu söyleyen Çıracı, konu hakkında şu bilgileri veriyor:

“Girişimcilik tamamen bir ekosistem konusudur. Risk sermayesi yatırımlarına kadar birçok ara aşama söz konusu. Bu noktada Türkiye’de melek yatırımcının az sayıda olduğu bir gerçek. Kapasiteler ise belli. Bu nedenle Borsa İstanbul ile birlikte Anadolu’yu hedefleyen bir program tasarladık. Sonuçta girişimler de borsa, altın gibi bir yatırım konusu. Anadolu’daki gayrimenkul ya da mevduat zenginleri, eski sanayiciler bu konuya ilgi gösterebilirler ve biz bu alandaki katma değeri onlara anlatabiliriz, diye düşündük. Melek yatırımcı ulaşabildiği mesafede yatırım yapan kişidir. Bu durum, bütün dünyada böyle ve risk sermayesinden bu anlamda biraz farklıdır. Yerel yatırımcıya yönelmemizin bir anlamı da yereldeki bu potansiyeli açığa çıkarmak ve ekonomiye kazandırmaktır.”

Beş kentte melek yatırımcı eğitimi
Anadolu’nun beş kentinde iş insanlarına melek yatırımcılığın inceliklerini aktaran Çıracı, bu işin kuralları ve ekosistemi hakkında Anadolu’da ciddi bir bilgi ihtiyacı olduğunu ifade ediyor. Eğitimlerde yatırımcılara kendi melek yatırımcı ağını kurmalarını tavsiye eden Çıracı, bu modeli, Melek Yatırımcı Hizmet Ağı – Angels Network As a Service – olarak adlandırıyor.

Çıracı, “Eğer yerelde yatırımcı kendi bölgesinin girişimcisine yatırım yaparsa büyük kentlerdeki yatırımcıların da zamanla yerele uzanmak isteyeceğine inanıyoruz” diyor. Bu çalışmaların sonucunda Ankara’da bir melek ağı oluşturulmuş. İstanbul’da da Bahçeşehir Üniversitesi mezunları kendi melek ağlarını oluşturmaya başlamışlar.

Bu yıl tekrar bir Anadolu programı düzenlediklerini belirten Çıracı, 11 ile gitme planları yaptıklarını söylüyor. İstanbul Startup Angels çatısı altında şu an 40’a yaklaşan yatırımcı bulunuyor. Yatırımcı sayısının yıl sonu itibarıyla 100’e ulaşması hedefleniyor.

İstanbul Startup Angels
İstanbul Startup Angels çatısı altında her biri farklı bir partner ile desteklenen çeşitli hızlandırma programları bulunuyor. Fintek ve IoT gibi alanlardaki girişim fikirlerinin üç ay gibi kısa sürelerde hayata geçmesi için çeşitli planlar yapılıyor.

Her programa bir ana partner
Girişimci adaylarına yönelik hızlandırma programlarını da ana bir paydaşla birlikte yürüten İstanbul Startup Angels özellikle IoT (Nesnelerin İnterneti) ve Telekom konusundaki girişimlere öncelik tanıyor. Şu anda altı girişimciyi destekleyen melek ağının hedefi bu alanlardaki fikirlerin üç ay gibi kısa sürelerde ürünleşmesini, ticarileşmesini sağlamak.

Bu amaçla önce yoğun bir mentorluk alan girişimciler, hızlandırma programı kapsamında bir süre sonra konuyla ilgili yatırımcılarla biraraya geliyor. Çıracı “Bu modelde paydaşımız kendi teknik ve ticari bilgisiyle girişimcilerle paylaşırken, biz de iş bilgimizle gerçek girişimcileri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz” diyor. İstanbul Startup Angels, modelin başarısı oranında bu hızlandırma programlarını, gıda teknolojisi, fintek ve akıllı kentler gibi alanlarda yaygınlaştırmayı planlıyor.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
Ekonomi ve bilişim sektöründe editörlükten yayın yönetmenliğine 30 yılı aşkın habercilik ve içerik serüveni. Bu çizgide ara duraklar olarak, Computerworld, InformationWeek, IT Business, Bilişim gibi sektörün önde gelen yayınlarının yönetimi, sonrasında çeşitli ajanslarda iletişim danışmanlığı ve içerik iletişimi ağırlıklı bir mesai. Nihayetinde gönül verdiği yayıncılığa dönüş.